Wszystkie posty "dofinansowanie"

 • 80 mld dla firm w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

  W nowej perspektywie przedsiębiorcy pozostaną głównymi beneficjentami Funduszy Europejskich. Na wsparcie szeroko rozumianej przedsiębiorczości zostanie przeznaczone ok. 20 mld euro. Wsparcie będzie skoncentrowane na sektorze...

 • 250 tys. złotych na pomoc społeczną

  12 zachodniopomorskich fundacji, towarzystw i stowarzyszeń otrzyma w tym roku dofinansowanie na działania w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz bezdomnym. Dotację 250 tys. zł podzieliła...

 • Odrzucenie wniosku o dofinansowanie z Działania PO IG 8.1. i 8.2.: w jakiej sytuacji warto zgłaszać protest?

  Na rok 2013 przewidziano trzy rundy naboru wniosków na dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. „Wspieranie działalności gospodarczej” oraz dwie rundy dla ubiegania...

 • Nagrodzono innowacyjne projekty z obszaru bio, info, techno

  164 tys. złotych na realizację projektu pt. „Nowe poliamidy oparte na izoheksydach; synteza i charakterystyka” otrzymała dr inż. Lidia Jasińska-Walc z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej....

 • 340 mln zł na wsparcie inteligentnych sieci energetycznych. Materiał wideo!

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nakłania do oszczędzania środowiska i pieniędzy. Na dofinansowanie budowy inteligentnych sieci energetycznych zaplanowano 340 mln zł. Nabór...

 • Będą kolejne kierunki zamawiane na potrzeby przedsiębiorstw. Materiał wideo!

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczy na rosnące zainteresowanie kierunkami technicznymi na wyższych uczelniach. Zachęcać mają do tego tzw. kierunki zamawiane, tworzone na potrzeby przedsiębiorców...

 • IV edycja Samorządowego Programu Pożyczkowego

  W ramach IV edycji konkursu Samorządowego Programu Pożyczkowego, organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, wybrano 18 laureatów. Otrzymane środki finansowe gminy wykorzystają na rozwój...

 • Dofinansowanie dla zielonych inwestycji polskich przedsiębiorców. Materiał wideo!

  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju dofinansował budowę największej farmy wiatrowej w Polsce i planuje wsparcie kolejnych takich elektrowni. Przedsiębiorcy mogą starać się o pożyczki także...

 • 30 mln euro na odpady

  Od czerwca do sierpnia samorządy będą mogły składać wnioski o dotacje na budowę lub modernizację zakładów zagospodarowania odpadów. W puli konkursu jest 30 mln euro.

 • Śląskie gminy z nową energią

  Blisko 1,9 mln zł unijnej dotacji otrzyma sześć gmin woj. śląskiego, które zdecydowały się na wdrożenie rozwiązań opartych na energii ze źródeł odnawialnych. Pieniądze pochodzą...

 • Nowy Europejski Fundusz Morski i Rybacki

  Komisja Europejska zaproponowała nowy fundusz na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa na lata 2014-2020: Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Fundusz ma pomóc osiągnąć...

 • Dofinansowanie uczelnianych projektów

  Konkurs na grant badawczy lub rozprawę doktorską ogłosiły Grupa Energa wraz z Politechniką Gdańską. Celem konkursu jest wyłonienie ciekawych projektów i prac, które mają szansę...

 • Rząd powinien wspierać zatrudnianie osób niepełnosprawnych

  Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się do premiera Donalda Tuska z apelem o wsparcie działań mających na celu przeciwdziałanie spadkowi zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który...

 • Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

  19 września rozpoczyna się kolejny w 2011 r. ogólnopolski nabór wniosków w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. W działaniu 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu...