Wszystkie posty "dofinansowanie"

 • Polska na CeBIT 2011

  – Chcemy, by informatyka stała się polską specjalnością, a Targi CeBIT 2011 w Hannowerze są doskonałą okazją do realizacji tej idei – powiedział wiceminister gospodarki...

 • MNiSW rozstrzygnęło trzy konkursy wspierające rozwój polskiej nauki

  Ponad 42 mln złotych przeznaczyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) m.in. na wspieranie wybitnych młodych naukowców i umiędzynarodowienie polskich czasopism naukowych.

 • Umowy na dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2011 r.

  Jednym z zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest udzielanie producentom rolnym pomocy finansowej na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.

 • Dotacje dla Wschodu

  Na wsparcie mogą liczyć wyłącznie najlepsze projekty, przygotowane zgodnie z harmonogramem – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman na spotkaniu rocznym z Komisją Europejską poświęconym...

 • 9 miliardów na „zieloną” gospodarkę

  KE ogłasza pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących największego na świecie programu inwestycji w projekty demonstracyjne w dziedzinie technologii niskoemisyjnych i energii odnawialnej.

 • Finansowanie edukacji najmłodszych

  W komisjach sejmowych trwają prace nad kilkoma ustawami z zakresu edukacji i opieki nad dziećmi w wieku do 5 lat. W dyskusjach pojawia się kwestia...

 • Będą zmiany w zatrudnieniu niepełnosprawnych

  Zwiększenie dofinansowania do zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a obniżenie dla tych, którzy mają orzeczenie o lekkiej niepełnosprawności – przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja...

 • Polska liderem realizacji PROW w Unii Europejskiej

  Wysokość wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jak poinformował niedawno minister rolnictwa Marek Sawicki, lokuje ...

 • Dofinansowanie dla wszystkich projektów

  Władze regionu zadecydowały o zwiększeniu o ponad 18 mln euro środków na Działanie 2.1 Schemat A małe przedsiębiorstwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na...

 • Ekologia finansowana

  Sejm zgodził się na przywrócenie możliwości dofinansowywania prywatnych inwestycji ekologicznych z samorządowych budżetów. Nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska muszą jeszcze zaakceptować senatorowie.

 • UE pomoże sfinansować kampanię wspierającą bezpieczeństwo na drogach

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzyma dofinansowanie dla projektu Drogi zaufania – program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych.

 • Partnerstwa lokalne i regionalne

  Zmiany organizacyjne, w tym prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych, niosą ze sobą ryzyko redukcji zatrudnienia. W celu przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia wywołanego procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi należy w...

 • Polska liderem w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Wypłacenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 21 września br. już 16,6 mld złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lokuje  nasz kraj na pozycji...

 • Regionalne wsparcie dla klastrów

  Klastry jako przestrzennie skoncentrowane skupiska przedsiębiorstw mogą uzyskać dofinansowanie zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.