Wszystkie posty "dofinansowanie"

 • Dopłaty do kolektorów idą lepiej niż przypuszczano

  Dobra wiadomość dla rodzin, które zamierzają zakupić i zainstalować kolektory słoneczne na własnych budynkach. Od sierpnia wszystkie banki, które podjęły współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i...

 • Szansa dla bibliotek i domów kultury

  Gminne biblioteki i domy kultury z miejscowości liczących do 20 tys. mieszkańców mogą ubiegać się o dotacje w ramach programu „Równać szanse”.

 • Wsparcie finansowe dla innowacyjnych przedsiębiorców

  Ministerstwo Gospodarki uruchomi 2 listopada 2010 r. dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.5.1 PO IG „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”.

 • Wsparcie klastrów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

  Zarówno inicjatywy klastrowe jak też działające bądź tworzone klastry mogą uzyskać dofinansowanie nie tylko na poziomie krajowym, przy wykorzystaniu ogólnopolskich programów operacyjnych typu Innowacyjna Gospodarka...

 • Ułatwianie startu młodym rolnikom

  W związku z uruchomieniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo...

 • Mieszkańcy Mazowsza mogą powalczyć o 40 tys. zł na swoją firmę

  Asesor Ewaluacja i Rozwój wystartował z projektem wspierającym samozatrudnienie. Wnioski o udział w projekcie można składać od 9 sierpnia 2010. Dla 50 uczestników przewidziano szkolenia...

 • 90 procent projektów eksportowych dostanie pieniądze z Unii

  Prawie 250 wniosków na łączną kwotę przekraczającą 2,7 mln złotych zostało rekomendowanych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka....

 • UE dofinansuje projekty społeczne w Warszawie

  15 mln zł dofinansowania z unijnego Europejskiego Funduszu Społecznego dostała w grudniu Warszawa na realizację 11 projektów z dziedziny edukacji, rozwoju umiejętności i przedsiębiorczości.

 • ARiMR wkrótce podpisze umowy na wsparcie inwestycji w gospodarstwach

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie wkrótce zawieranie umów z rolnikami, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie modernizacji gospodarstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).