80 mld dla firm w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

fundusze europejskie

© 123RF

W nowej perspektywie przedsiębiorcy pozostaną głównymi beneficjentami Funduszy Europejskich. Na wsparcie szeroko rozumianej przedsiębiorczości zostanie przeznaczone ok. 20 mld euro.

Wsparcie będzie skoncentrowane na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Duże firmy będą mogły starać się o dofinansowanie inwestycji związanych m.in. z badaniami naukowymi, rozwojem technologicznym i innowacjami. W celu zapewnienia maksymalnego efektu podejmowanych działań, preferowane będą projekty wpisujące się tzw. inteligentne specjalizacje, czyli wybrane dziedziny nauki i gospodarki stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów. W zakresie innowacji i prac B+R wsparcie dla przedsiębiorców będzie możliwe jedynie w zakresie specjalizacji. Natomiast projekty MŚP, przyczyniające się do poprawy ich konkurencyjności i wpisujące się w specjalizacje, otrzymają preferencje na etapie składania wniosków.

Głównym źródłem funduszy dla przedsiębiorców będą programy regionalne (RPO) oraz programy Inteligentny Rozwój (PO IR) i Polska Wschodnia (PO PW). W perspektywie 2014-2020 planowane jest szersze wykorzystywanie instrumentów zwrotnych. PO IR ma umożliwić skuteczne przekształcanie pomysłów firm w innowacyjne produkty, usługi i technologie. Nawiązuje do tego jego hasło przewodnie: „wsparcie projektów od pomysłu do rynku”. Z RPO finansowane będą przede wszystkim przedsięwzięcia podnoszące konkurencyjność MŚP. Ma to związek z lepszym dopasowaniem wsparcia do potrzeb rozwojowych firm wynikających z inteligentnych specjalizacji oraz regionalnych potencjałów. Ponadto, przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z funduszy programów Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Poprawa działalności przedsiębiorstw stanowi jeden z kluczowych czynników decydujących o konkurencyjności polskiej gospodarki. Tylko konkurencyjne firmy są w stanie skutecznie rywalizować na rynku, rozwijać się, a dzięki temu generować trwałe miejsca pracy.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj