Oprogramowanie dla Uczelni – wsparcie w zarządzaniu uczelnią

© freeimages.com

© freeimages.com

Przez ostatnie lata, w szkołach wyższych nastąpiła rewolucja na tyle objawiająca swoje skutki w uczelniane codzienności, że tradycyjne podejście do zarządzania nowoczesnymi uczelniami zupełnie się nie sprawdza. Na szczęście na rynku dostępne jest specjalistyczne oprogramowanie, które pomaga w kierowaniu całymi ekosystemami szkół wyższych, przy okazji pozwalając zaoszczędzić sporo czasu. Mowa o systemach ERP dla uczelni.

Czym jest system ERP dla uczelni?

System ERP dla uczelni to nic innego, jak dedykowane oprogramowanie dla uczelni, które upraszcza czasochłonne i skomplikowane procesy zachodzące w szkolnictwie wyższym.

Współczesne uczelnie – w zasadzie bez względu na to, czy należą do placówek państwowych, czy publicznych – muszą każdego dnia mierzyć się z ogromną konkurencją rynkową. To z kolei sprawia, że – by utrzymać swoją pozycję – powinny stawać się coraz bardziej nowoczesne, często wszechstronne, a zwłaszcza wygodne na każdym etapie korzystania z ich usług. Co ciekawe, jest to w równym stopniu istotne zarówno z perspektywy władz uczelni (które chcą utrzymać placówkę na rynku), z perspektywy studentów (którzy oczekują od szkoły wyższej nowoczesnego podejścia, otwartości i wygody), jak również z perspektywy pracowników uczelni (którzy chcą pracować w przyjaznych, nadążających za rozwojem technologii placówkach edukacyjnych).

By pogodzić interesy wszystkich trzech stron, nieuniknione wydaje się zastosowanie specjalistycznego oprogramowania w postaci systemu ERP dla uczelni.

Jakie funkcje powinno mieć najlepsze oprogramowanie dla uczelni, by usprawniło jej pracę?

Oprogramowanie ERP dla uczelni powinno sprawiać, że szkoła wyższa nie ma problemu z utrzymaniem statusu nowoczesnej, przyjaznej dla władz uczelnianych, studentów, jak  pracowników. Szkoły wyższe stają aktualnie przed wieloma wyzwaniami, z których najważniejszymi są i wymagają najbardziej sprawnego działania następujące kwestie:

 • możliwość prostego i wygodnego zarządzania uczelnią rozproszoną geograficznie, która ma wiele filii czy wydziałów – nie tylko w różnych częściach tej samej miejscowości, ale również w obszarach geograficznie znacznie oddalonych od siebie;
 • możliwość rozbudowywania oferty dydaktycznej na dowolnym poziomie i w dowolnym czasie;
 • możliwość bezpiecznego zarządzania elektronicznymi danymi studentów, kandydatów na studentów, pracowników oraz całej uczelnianej dokumentacji;
 • możliwość dynamicznego wprowadzania zmian zarówno w obrębie liczby, jak i profilu studentów;
 • możliwość nawiązywania współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które – swoją ofertą – wspierają ofertę uczelni;
 • możliwość ułatwiania kontaktu między obecnymi i przyszłymi studentami a pracownikami i władzami uczelni – w tym możliwość zdalnego załatwiania spraw administracyjnych;
 • możliwość przyznawania studentom elektronicznego dostępu do materiałów edukacyjnych i możliwość udostępniania takich materiałów przez pracowników oraz władze szkoły wyższej;
 • możliwość prostego zarządzania wszystkimi obszarami funkcjonowania uczelni i zachodzącymi w niej procesami, z tymi z obszarów finansów, księgowości i kadrowości na czele.

Tak wszechstronne potrzeby współczesnych szkół wyższych, dotyczących funkcji oprogramowania dla uczelni, spełniają specjalistyczne systemy klasy ERP, dedykowane szkolnictwu wyższemu, które w przystępny sposób pozwalają na zarządzanie danymi online.

Dlaczego, wybierając system ERP dla uczelni wyższych, warto zdecydować się na Comarch ERP Egeria + Comarch Smart Education Platform? 

Podejmując decyzję o systemie ERP dla uczelni, warto zaufać dostawcom tego typu oprogramowania, z sukcesem obecnych na rynku od lat. Bez wątpienia liderem w tej branży jest firma Comarch, która oferuje zintegrowany system informatyczny, na który składają się dwa rozwiązania: Comarch ERP Egeria + Comarch Smart Education Platform. Symbioza działania tych zaawansowanego technologicznie, a jednocześnie prostych w obsłudze rozwiązań pozwala na wygodne zarządzanie nawet mocno rozproszoną geograficznie szkołą wyższą, która chce zachować status nowoczesnej i elastycznie reagującej na zmieniającą się rzeczywistość. Platforma edukacyjna Comarch obejmuje wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania uczelni – od procesów dydaktycznych, przez finansowe, administracyjne, kadrowe i logistyczne. Składa się z głównych modułów, niżej zaprezentowanych, które mogą być dowolnie rozbudowywane i optymalizowane:

 • moduł rekrutacji,
 • moduł dydaktyki,
 • moduł dziekanatu,
 • moduł stypendiów,
 • moduł spraw,
 • moduł czesnego,
 • moduł praktyk.

Pełna oferta znajduje się pod adresem https://egeria.comarch.pl/uczelnie/.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj