Ochrona środowiska – poznaj przepisy, unikaj kar

Już niedługo jeszcze więcej przedsiębiorców będzie mogło dowiedzieć się, jakie obowiązki spoczywają na nich w zakresie przestrzegania przepisów środowiskowych. Pozwoli im to uniknąć wysokich nieraz kar, płaconych “za niewiedzę”.

Praktycznie każdy rodzaj działalności gospodarczej objęty jest przepisami prawa ochrony środowiska. Niestety, większość przedsiębiorców nie zdaje sobie z tego sprawy, przez co nie dopełniają oni obowiązków, jakie są od nich wymagane przez prawo. To z kolei zazwyczaj powoduje konieczność uiszczania wysokich kar, a nawet, w skrajnych przypadkach, zamknięcie firmy.

Aby pomóc przedsiębiorcom uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji niewiedzy, PARP uruchomił bezpłatną usługę pilotażową w zakresie ochrony środowiska. Już za kilka dni rozpocznie się kolejny nabór wniosków do drugiej edycji konkursu na realizację i wdrożenie tej usługi. Dzięki temu wzrośnie liczba podmiotów ją wykonujących (dziś jest to 5 instytucji), a przedsiębiorcy będą mieli jeszcze łatwiejszą możliwość skorzystania z niej.

W ramach usługi, u każdego z klientów zostanie przeprowadzony audyt środowiskowy – ocena spełniania wymogów prawa ochrony środowiska. Na jego podstawie zostają wydane rekomendacje dotyczące tego, co można w danej firmie usprawnić tak, aby uniknąć widma grożących kar.

Drugim komponentem usługi są bezpłatne szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na ustalenie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat z tego tytułu.

Po zakończeniu pilotażu, jeśli usługa zainteresuje polskich przedsiębiorców, będzie mogła być świadczona jako kolejna usługa systemowa KSU przez wybrane ośrodki spełniające standard KSU.

Możliwości skorzystania z usługi oraz lista ośrodków znajduje się na stronie KSU pod adresem:

http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/ochrona_srodowiska

Zaloguj się Logowanie

Komentuj