Moja firma – moje miejsce pracy: dotacje na założenie firmy

szef2

Moja firma – moje miejsce pracy: dotacje na założenie firmy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • osoba zamieszkująca na terenie powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego lub ropczycko – sędziszowskiego,
  • osoba w wieku do 30 roku życia lub powyżej 50 roku życia,
  • osoba która nie posiada i nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub/i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie jest i nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym, nie prowadzi i nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
  • osoba która nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w okresie od 01.01.2008r. do momentu przystąpienia do projektu 

 rekrutacja

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie www.marr.com.pl i dostarczenia go wraz z aktualnym Zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy do Sekretariatu ARR MARR przy ulicy Chopina 18 w Mielcu.

banner

KONTAKT

Biuro projektu „Moja firma – moje miejsce pracy”
Ul. Chopina 18
39-300 Mielec
Niski parter, pok. nr 2
www.marr.com.pl 

Osoby do kontaktu:
Małgorzata Kaczmarczyk – 797 701 409 malgorzata_kaczmarczyk@marr.com.pl
Paulina Stańska – Łagowska  – 797 600 326 paulina_stanska_lagowska@marr.com.pl
Witold Krużel – 797 600 311 witold_kruzel@marr.com.pl

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zaloguj się Logowanie

Komentuj