Wszystkie posty "dotacje na założenie firmy"

  • Moja firma – moje miejsce pracy: dotacje na założenie firmy

    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, osoba zamieszkująca na terenie powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego lub ropczycko...

  • Pieniądze dla młodych bezrobotnych

    Aktywizacja bezrobotnych stanowi istotny element polityki społecznej prowadzonej przez powiatowe urzędy pracy. Jednym z przejawów tej działalności jest możliwość ubiegania się przez osoby bezrobotne o...