Już jest plan rozwoju polskiego sektora kosmicznego

© sxc.hu

© sxc.hu

Wsparcie i aktywizacja polskiego przemysłu w zakresie budowy małych satelitów oraz pomoc w uzyskiwaniu kontraktów m.in. w ramach programów ESA i UE – to główne cele Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego w Polsce na lata 2014-2020. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął dokument 6 marca 2014 r.

Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki projekt aktualizuje „Program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce” (przyjęty przez Radę Ministrów 22 czerwca 2012 r.). Uwzględnia on m.in.: współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, Unią Europejską i EUMETSAT-em, a także budowę infrastruktury krajowego sektora kosmicznego. Realizacja Planu ułatwi polskim podmiotom nawiązywanie kontaktów i współpracy z zagranicznymi partnerami, transfer zaawansowanych technologii oraz opracowanie i wdrażanie w gospodarce innowacyjnych rozwiązań.

Zgodnie z Planem będą rozwijane przede wszystkim kompetencje polskich jednostek w obszarze technologii satelitarnych w ramach programów opcjonalnych ESA, a także unijnych, takich jak: Galileo, EGNOS i Copernicus oraz programów EUMETSAT. Główny nacisk zostanie położony również na zwiększanie wykorzystania technik satelitarnych dla potrzeb m.in. administracji publicznej.

Jednym z priorytetów rozwoju sektora jest też budowa satelity obserwacyjnego w ramach strategicznego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie specjaliści prowadzą badania nad tzw. stadium wykonalności – budowy i wystrzelenia polskiego satelity w przestrzeń kosmiczną. Ich wyniki dostarczą niezbędnych informacji o wymaganiach technologicznych, jakie należy spełnić, aby zrealizować takie przedsięwzięcie. Na podstawie analiz technicznych i finansowych Rząd podejmie decyzję o ewentualnym rozpoczęciu prac nad pierwszym polskim satelitą obserwacyjnym.

Jak oceniają eksperci Ministerstwa Gospodarki, zawarte w planie nowe priorytety polskiej kosmicznej polityki przemysłowej pozwolą jak najlepiej ukierunkować wszystkie przedsięwzięcia sektora. Dzięki nim łatwiej będzie wybrać najkorzystniejsze sposoby realizacji projektów kosmicznych, zidentyfikować instytucje zaangażowane w ich wdrożenie oraz określić potencjalne źródła finansowania.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj