Lepsza przyszłość

Od października 2010 r. młodzież 33 szkół podstawowych i średnich z Włocławka brała udział w projekcie „Lepsza przyszłość – raz jeszcze” realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic edukacyjnych. 

Wsparciem objęto 1165 uczniów i uczennic zamieszkałych na terenie miasta, gminy, powiatu Włocławek oraz powiatu aleksandrowskiego i radziejowskiego. Projektodawcą było Miasto Włocławek.

W ramach projektu realizowane były różne formy zajęć, w tym zajęcia wyrównawczo – dydaktyczne, pedagogiczno – psychologiczne, z doradztwa zawodowego i specjalistyczne. Projekt pomógł wyrównać dysproporcje powstałe na różnych poziomach edukacyjnych i poprawił jakość zajęć poprzez nowe formy pracy, innowacyjne rozwiązania realizowane przy użyciu sprzętu multimedialnego, pomocy i gier dydaktycznych.

Zajęcia miały na celu budowanie poczucia własnej wartości, wyrównywanie szans, rozwój kompetencji, świadome planowanie kariery. Projekt pomógł także uczniom zdolnym, którzy skorzystali z dodatkowych ćwiczeń na kołach zainteresowań, poszerzając swoją wiedzę i kompetencje, by dorównać uczniom z miast akademickich. Oferta zajęć została przygotowana w sposób kompleksowy i obejmowała różne rodzaje wsparcia.

W związku z potrzebą rozwoju edukacji językowej, matematyczno – przyrodniczej oraz kompetencji z zakresu ICT i przedsiębiorczości przeprowadzono zajęcia z zakresu tych dziedzin, stosując różnorodne środki dydaktyczne, uatrakcyjniające naukę – doświadczenia, obserwacje, pokazy. Projekt uwzględniał udział uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez wspólne działania integracyjne. Zainicjowane aktywności zaprocentują kontynuacją działań na bazie pozyskanego sprzętu i opracowań programów.

Celem ogólnym było wyrównanie dysproporcji i zwiększenie szans edukacyjnych dla 1165 uczniów i uczennic ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych dla 33 szkół na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne między październikiem 2010 a majem 2011.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj