3 mld zł dofinansowania na 100 km dróg ekspresowych

© freeimages.com

© freeimages.com

Taka kwota z funduszy unijnych wesprze budowę nowych odcinków dróg ekspresowych S7, S8 i S19. Umowy w tej sprawie podpisali 18 października przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Środki z największego w UE programu polityki spójności – Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) – zostaną przeznaczone na budowę:

1. drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Elbląg, odcinek Koszwały – Elbląg

 • koszt całkowity: 3,75 mld zł
 • dofinansowanie UE: 2 mld zł
 • oddanie do ruchu: II połowa 2018 r.

Nowy 40 km odcinek będzie przebiegał przez województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie. Powstaną dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Inwestycja obejmie również budowę czterech węzłów drogowych: Cedry Małe, Dworek, Żuławy Wschód i Elbląg Zachód. Droga ekspresowa S7 na odcinku Gdańsk – Elbląg jest fragmentem międzynarodowej drogi E77 łączącej Rosję z Węgrami.

2. drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odcinek Nidzica – Napierki

 • koszt całkowity: 620,3 mln zł
 • dofinansowanie UE:  296,2 mln zł
 • oddanie do ruchu: I połowa 2017 r.

Powstanie dwujezdniowa (każda jezdnia po dwa pasy ruchu) droga ekspresowa o długości nieco ponad 22 km oraz 4 węzły. Nowy odcinek S7 będzie przebiegać przez województwo warmińsko – mazurskie i mazowieckie.

3. drogi ekspresowej S8 Wyszków – Białystok, odcinek granica woj. mazowieckiego/podlaskiego – Zambrów

 • koszt całkowity: 540,9 mln zł
 • dofinansowanie UE:  295,6 mln zł
 • oddanie do ruchu: II połowa 2017 r.

Inwestycja polega na rozbudowie odcinka drogi krajowej nr 8 o długości prawie 15 km do parametrów drogi ekspresowej. Powstaną dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Odcinek jest fragmentem międzynarodowej drogi E67 z Helsinek do Pragi.

4. drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – Stobierna i odcinek węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe

 • koszt całkowity: 848,4 mln zł
 • dofinansowanie UE:  412,8 mln zł
 • oddanie do ruchu: II połowa 2017 r.

Inwestycja obejmuje m.in. budowę niemal 19-kilometrowego odcinka Via Carpathi (planowana międzynarodowa trasa Kłajpeda – Saloniki) w ciągu drogi ekspresowej S19 oraz dwóch węzłów drogowych: Sokołów Małopolski i Rzeszów Południe. Odcinek w. Świlcza – w. Rzeszów Południe stanowi część planowanej obwodnicy Rzeszowa, która będzie obsługiwała ruch tranzytowy wschód – zachód i znaczną część ruchu północ – południe. Połączy też dwie trasy międzynarodowe: E40 (łączy Francję z Kazachstanem) i E371 (łączy Radom z Preszowem).

Wartość wszystkich 4 inwestycji przekracza 5,7 mld zł, a dofinansowanie unijne wynosi 3 mld zł. Na wszystkich odcinkach toczą się już prace. Nowe drogi będą oddawane do ruchu w 2017 i 2018 r.

- W Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 mamy już 27 umów na budowę blisko 700 km dróg ekspresowych i krajowych. Dofinansowanie unijne tych inwestycji to prawie 15,5 mld zł – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik.

POIiŚ to nie tylko inwestycje drogowe. To także fundusze na kolej, energetykę, ochronę środowiska, służbę zdrowia i kulturę. – Po podpisaniu dzisiejszych umów  dofinansowanie UE dla wszystkich projektów w programie wyniesie 26 mld zł, czyli prawie jedną czwartą dostępnych środków. Oznacza to, że  zakładany w rządowym  planie przyspieszenia i zwiększenia efektywności wdrażania funduszy europejskich cel kontraktacji na koniec 2016 r. – 16,5 mld zł – zostanie zrealizowany ze znaczną nadwyżką – powiedział wiceminister.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj