Polskie projekty wyróżnione w konkursie RegioStars

innowacyjne projekty

© freeimages.com

RegioStars  Award to konkurs promujący przykłady dobrych praktyk, które mogą stanowić inspirację dla innych regionów jako przykłady innowacyjnych rozwiązań finansowanych z funduszy europejskich. W tym roku wyróżnienie otrzymały dwa polskie projekty: „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” oraz „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Uroczystość wręczenia nagród finalistom konkursu odbyła się 11 października br. w Brukseli.

Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej

W kategorii „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu” nagrodzony został projekt „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Projekt zakładał kompleksowe wsparcie i rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie małopolskim. Skierowany był do osób zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa ekonomii społecznej oraz pracowników już istniejących firm społecznych, a także osób i instytucji funkcjonujących w ich otoczeniu. W realizację projektu zaangażowani byli również studenci uczelni wyższych oraz gimnazjaliści, którzy poprzez swoje zaangażowanie merytoryczne przyczyniali się do tworzenia nowych, przychylnych warunków dla rozwoju i wzmocnienia ekonomii społecznej w regionie.

Najważniejsze rezultaty projektu to:

  • 295 nowych miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych,
  • 1821 osób objętych pomocą,
  • 245 podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem,
  • opracowanie Regionalnego Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie Małopolskim na lata 2014 – 2020.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu m.in. poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej stanowiło jedno z głównych wyzwań Programu Kapitał Ludzki realizowanego w latach 2007 – 2013. W ramach programu wsparciem objęto 15 753 przedsiębiorstw ekonomii społecznej i utworzono 752 nowych podmiotów. W ramach instytucji ekonomii społecznej wsparcie otrzymało ponad 202 tys. osób.

Rozpoczęte działania kontynuowane są w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach Programu przewidziano bezpośrednie wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w formie zwrotnych instrumentów finansowych (głównie w formie pożyczek i poręczeń) oraz działania dotyczące wzmocnienia systemu wsparcia tych podmiotów.  Na realizację tych działań zaplanowano  ponad 63  mln euro. Zgodnie z założeniami ze wsparcia skorzysta ponad 2 tys. podmiotów, a w efekcie powstanie ponad 1,2 tys. nowych miejsc pracy.

Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku

Projekt zwyciężył w kategorii „CityStar”. Inwestycja została zrealizowana przez władze miejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Rewitalizacja  zabytkowej dzielnicy Gdańska obejmowała inwestycje w infrastrukturę społeczną, a także działania społeczne i kulturalne. Celem projektu była walka z wykluczeniem społecznym, w szczególności wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

W ramach projektu rewitalizacją objęto 33 obiekty, odnowiono łącznie 22 564m² powierzchni. Odbyło się 210 programów integracji społecznej, w której uczestniczyło 9 463 osób. Powstało również 5 nowych miejsc pracy w ośrodku opieki dziennej dla dzieci.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj