Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi

© freeimages.com

© freeimages.com

2,26 mld euro – takie wsparcie może wykorzystać Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na przedsięwzięcia, które wpłyną na rozwój regionu i poprawią standard życia jego mieszkańców. A warto zaznaczyć, że na terenie województwa już powstało wiele inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których korzyści odczuwa lokalna społeczność.

Województwo łódzkie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się w ostatnich latach regionów Polski. Przepis na sukces tego obszaru można streścić w trzech słowach – innowacje i zaangażowanie mieszkańców. To właśnie na twórczym podejściu do poszukiwania nowych rozwiązań we współpracy z mieszkańcami oparto strategię rozwoju województwa. Rozbudowana infrastruktura drogowa czy kolejowa, wsparcie przedsiębiorstw i nowe miejsca pracy, proekologiczne inwestycje, wiele akcji społecznych to tylko nieliczne z podjętych działań, których pozytywne efekty odczuwa dziś społeczność regionu. Wiele z tych inwestycji nie byłoby możliwych bez wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. To właśnie dzięki funduszom europejskim i zaangażowaniu obywateli w ich właściwą dystrybucję, życie mieszkańców województwa łódzkiego zmienia się na lepsze każdego dnia.

Ponad 2 mld euro dla województwa łódzkiego

W latach 2007-2013 władze regionu dysponowały środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Infrastruktura i Środowisko. Fundusze pozyskane z tych źródeł wykorzystano na inwestycje prowadzące do unowocześnienia gospodarki, wspierające przedsiębiorstwa i wzrost ich konkurencyjności na rynku, tworzące nowe miejsca pracy, zapobiegające degradacji środowiska naturalnego, wspomagające rozwój edukacji i wyrównywanie szans w społeczeństwie czy wreszcie rewitalizujące region, co bezpośrednio przełożyło się na jakość życia. W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewidziano ponad 2 mld euro wsparcia z samego tylko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, a przecież władze mogą starać się o dofinansowanie inwestycji na terenie regionu również z programów krajowych. Przedsięwzięcia, które już zostały zrealizowane na obszarze województwa z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej to m.in. Termy Uniejów czy Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

Gorąca inwestycja Termy Uniejów

Budowa całorocznego kompleksu z trzema basenami i zespołem saun zapewniła mieszkańcom całego województwa miejsce na doskonałą rozrywkę i wypoczynek. A że na budowie samego kompleksu nie poprzestano, w ramach przedsięwzięcia zwiększono standard życia mieszkańców Uniejowa poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej, wodno-ściekowej i elektroenergetycznej. Ponadto utworzono kompleks muzealno-noclegowy z Muzeum Młynarstwa i apartamentami noclegowymi, przywrócono świetność zabytkowego zamku, a w dawnym kinie powstał Dom Pracy Twórczej łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Wszystkie te działania, warte ponad 27 mln zł, przyczyniły się także do rozwoju turystyki na terenie województwa.

Komfortowe podróże z Łódzką Koleją Aglomeracyjną

Niezwykle ważną dla mieszkańców regionu inwestycją współfinansowaną ze środków unijnych, jest Budowa Systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Projekt o wartości niemal 460 mln zł zdecydowanie poprawił jakość życia mieszkańców regionu, którzy pociągami ŁKA mogą podróżować z Łodzi w kierunku Łowicza, Kutna, Koluszek, czy Sieradza. W ramach przedsięwzięcia zakupiono 20 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz zbudowano zaplecze dla taboru Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W efekcie zwiększono liczbę połączeń, podniesiono bezpieczeństwo i komfort przejazdów, gdyż pasażerowie mogą korzystać m.in. z darmowego Wi-Fi, czy przewozić rowery. Zmniejszono również zużycie energii, co korzystnie wpłynęło na środowisko naturalne.

Omówione inwestycje to tylko nieliczne przykłady wykorzystania środków z Unii Europejskiej, które w znaczący sposób zwiększyły standard życia mieszkańców województwa łódzkiego. Stworzenie miejsc pracy w obszarze turystyki, zapewnienie strefy rozrywki, ochrona środowiska naturalnego – chociażby takie korzyści bezpośrednio odczuwa społeczność regionu. A przecież przed Województwem Łódzkim kolejne lata finansowego wsparcia z Unii Europejskiej, które należy jak najlepiej wykorzystać.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj