Polskie miasta inwestują w transport publiczny

© freeimages.com

© freeimages.com

7 miast zainwestuje 1,5 mld zł m.in. w nowe tramwaje i torowiska, autobusy oraz trolejbusy. Z kolei Zielona Góra doczeka się południowej obwodnicy. Umowy o dofinansowanie tych samorządowych inwestycji podpisano dzisiaj w Ministerstwie Rozwoju.

Wartość 10 przedsięwzięć, które zrealizują Bydgoszcz, Gdynia, Kraków (spółka Trasa Łagiewnicka), Poznań (3 inwestycje), Stargard, Toruń, Tychy i Zielona Góra, wynosi 1,57 mld zł. Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) to prawie 860 mln zł.

9 inwestycji, dla których podpisano dzisiaj umowy w POIiŚ, dotyczy transportu publicznego. Chodzi przede wszystkim o zakup tramwajów, autobusów, trolejbusów czy o przebudowę torowisk.

Jak poinformował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński niskoemisyjny transport publiczny jest w Programie Infrastruktura i Środowisko trzecim obszarem jeśli wziąć pod uwagę wielkość przyznanych przez UE środków. – Na ten cel mamy w POIiŚ prawie 10 mld zł. Więcej przeznaczyliśmy tylko na drogi i kolej – powiedział. Z tej puli wsparcie w wysokości 3,5 mld zł otrzymały do tej pory 24 inwestycje realizowane w 13 miastach oraz na terenie gmin tworzących  Komunikacyjny Związek Komunalny GOP.

Z kolei projekt Zielonej Góry polega na budowie południowej obwodnicy miasta. Pieniądze na dofinansowanie tego przedsięwzięcia – 114 mln zł – również pochodzą z POIiŚ, ale z innej puli. – W zeszłym roku przeprowadziliśmy konkurs, w którym do dofinansowania wybraliśmy 28 inwestycji. Zielonogórska obwodnica jest jedną z nich. Na 28 projektów przeznaczyliśmy w sumie 3,59 mld zł dofinansowania – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Część z ww. 10 inwestycji jest już w realizacji. Terminy ich zakończenia to, w zależności od projektu, lata 2020-2023.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania z zakresu transportu publicznego nie ma inwestycji miast z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dla nich przeznaczona jest osobna pula pieniędzy w Programie Polska Wschodnia.

***

Środki na inwestycje w transport publiczny pochodzą z działania 6.1 Programu Infrastruktura i Środowisko Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, natomiast na inwestycję drogową Zielonej Góry z działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN – T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj