Większa szansa na skorzystanie z usługi w zakresie ochrony środowiska

Już niedługo jeszcze więcej przedsiębiorców będzie mogło dowiedzieć się, jakie obowiązki spoczywają na nich w zakresie przepisów środowiskowych i czym grozi ich nieprzestrzeganie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła bowiem drugą edycję konkursu na wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska. 

Instytucje, zainteresowane realizacją tej usługi, muszą do 26 września 2011 r. złożyć do PARP wniosek tej sprawie. Aby pomóc przedsiębiorcom w sprawnym poruszaniu się wśród licznych „ekoprzepisów”, PARP uruchomił bezpłatną usługę pilotażową w zakresie ochrony środowiska. 12 września rozpoczął się kolejny nabór wniosków do drugiej edycji konkursu na realizację i wdrożenie tej usługi. Dzięki temu wzrośnie liczba podmiotów ją wykonujących (dziś jest to 5 instytucji), a przedsiębiorcy będą mieli jeszcze łatwiejszą możliwość skorzystania z niej.

Wyłonieni w konkursie wykonawcy będą realizować program pilotażowy, w trakcie którego przetestują nową usługę dla przedsiębiorców. Od PARP otrzymają oni wsparcie finansowe na realizację projektu. Aby prowadzić pilotaż nowej usługi, muszą spełnić jednak szereg warunków. Najważniejsze z nich to: działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, posiadanie wdrożonego i zweryfikowanego standardu w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz szkoleniowych, posiadanie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego. Wykonawca usługi musi także zobowiązać się, że będzie świadczył ją nieodpłatnie.

W ramach usługi, u każdego z klientów zostanie przeprowadzony audyt środowiskowy – ocena spełniania wymogów prawa ochrony środowiska. Na jego podstawie zostają wydane rekomendacje dotyczące tego, co można w danej firmie usprawnić tak, aby uniknąć widma grożących kar.

Drugim komponentem usługi są bezpłatne szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na ustalenie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat z tego tytułu.

Po zakończeniu pilotażu, jeśli usługa zainteresuje polskich przedsiębiorców, będzie mogła być świadczona jako kolejna usługa systemowa KSU przez wybrane ośrodki spełniające standard KSU.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj