„Tu jest Europa!” – nowy projekt Województwa Małopolskiego

Projekt „Tu jest Europa!” jest dedykowany uczniom szkół ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) i składa się z dwóch części: lekcji z zakresu funduszy europejskich oraz konkursu polegającego na opracowaniu przewodnika po projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich na terenie swojej miejscowości, gminy lub powiatu.

Proponowane tematy lekcji z zakresu funduszy europejskich to: Obszary wsparcia z funduszy europejskich, Proces integracji Polski z Unią Europejską oraz Przedsiębiorczość w programach europejskich.

Uczniowie z klas, w których przeprowadzone zostaną tematyczne lekcje, będą mogli wziąć udział w konkursie. Każdy uczestnik będzie mógł przesłać jedną pracę konkursową (mogą zostać zgłoszone maksymalnie 3 prace z każdej z klas, w których odbywały się lekcje).

W przypadku przesłania więcej niż 3 prac z jednej klasy pod uwagę będą brane prace, które w pierwszej kolejności wpłyną do Departamentu Funduszy Europejskich. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody (laptop, netbook, kamera).

Zgłoszenia szkół do uczestnictwa w lekcjach należy dokonywać do 15 października br. przez formularz zgłoszeniowy, który należy przesłac na adres fem@umwm.plPOBIERZ

Zaloguj się Logowanie

Komentuj