Toruń walczy z wykluczeniem cyfrowym

Urząd Miasta Torunia przymierza się do realizacji projektu „Internet – świat w twoim domu”. Przedsięwzięcie polegające na ułatwieniu torunianom dostępu do szerokopasmowej sieci będzie realizowane wspólnie z którąś z organizacji pozarządowych. Miasto będzie się ubiegało o jego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

- Przedsięwzięcie ma być realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Na początku przyszłego roku dokonamy wyboru partnera, czyli którąś z organizacji pozarządowych i wspólnie napiszemy projekt – mówi Beata Rulewska z Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego UMT. – Będzie on polegał na dostarczeniu internetu gospodarstwom domowym, w tym osobom niepełnosprawnym. Dla uczestników zakupione zostaną komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem, drukarki oraz dodatkowy osprzęt – niezbędny w przypadku osób niepełnosprawnych. Przewiduje się również przeprowadzenie szkoleń dla osób objętych wsparciem, by mogły rozwijać swe umiejętności informatyczne.

Miasto widzi potrzebę realizacji takiego przedsięwzięcia, gdyż ciągle jest wiele osób objętych tzw. wykluczeniem cyfrowym. Statystyki pokazują, że dostęp do internetu szerokopasmowego w Polsce jest znacznie niższy od średniej europejskiej. Szczególnie niekorzystnie sytuacja wygląda na obszarach wiejskich oraz wśród osób o najniższych dochodach. W Toruniu także wiele osób nie może sobie pozwolić na opłatę abonamentu internetowego czy kupno komputera. W sposób znaczący zawęża to krąg potencjalnych odbiorców usług i treści cyfrowych. Jego rozszerzenie – przy uwzględnieniu konieczności prowadzenia szerokiego zakresu szkoleń i działalności promocyjnej – powinno przyczynić się do znaczącego wzrostu popytu na te treści i usługi, a tym samym – pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku usług cyfrowych.

Z uwagi na terminy konkursów i procedurę oceny wniosków, która obecnie trwa około roku, projekt ruszy nie wcześniej iż w 2013 roku.

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok na ten cel zarezerwowano 30 tys. zł na fazę przygotowawczą przedsięwzięcia.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj