Szybsza i prostsza rejestracja firmy

Rada Ministrów przyjęła 14 sierpnia br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom rozpoczynanie działalności gospodarczej. Dzięki tej nowelizacji założenie własnej firmy będzie dużo prostsze i przede wszystkim szybsze.

Przyjęte przepisy zakładają:

1. Ułatwienie rozpoczynania i prowadzenia działalności, w tym działalności gospodarczej, przez wyeliminowanie wynikającego z art. 209 § 1 Kodeksu pracy – obciążającego każdego pracodawcę – obowiązku składania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszeń (oraz ich zmian) co do miejsca, rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, a także zmian technologii i profilu produkcji.

2. Zastąpienie działania pracodawców samodzielnym działaniem organów państwa przez wykorzystanie danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Główny Urząd Statystyczny.

3. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez uzyskiwanie danych niezbędnych do realizacji ich zadań ustawowych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Umożliwienie podmiotom innym niż osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą wcześniejszego rozpoczęcia prowadzenia działalności, przez skrócenie czasu oczekiwania na wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia o nadaniu NIP z 14 do 3 dni.

W konsekwencji powinna również ulec podwyższeniu pozycja Polski w Raporcie Banku Światowego Doing Business, ze względu na likwidację 2 z 6 (czyli zmniejszenie o 1/3) procedur obowiązujących przy rejestracji podmiotu tj.: rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy i rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj