Ścieżka SMART jako kluczowy instrument finansowania projektów badawczo-rozwojowych

© freeimages.com

© freeimages.com

Ścieżka SMART to nowy instrument finansowania projektów badawczo-rozwojowych, który został uruchomiony w 2023 roku w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Stanowi on kompleksową ofertę wsparcia dla przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność innowacyjną.

Dofinansowanie ścieżka SMART – podstawowe zasady aplikowania

Ścieżka SMART opiera się na budowie modułowej, która pozwala przedsiębiorstwom na dostosowanie zakresu wsparcia do swoich indywidualnych potrzeb. W ramach jednego projektu firmy z sektora MŚP mogą aplikować o wsparcie na co najmniej jeden moduł obligatoryjny:

  • Moduł B+R – obejmuje finansowanie prac badawczo-rozwojowych, takich jak badania przemysłowe i prace rozwojowe.
  • Moduł wdrożenia innowacji – obejmuje finansowanie inwestycji związanych z wdrożeniem wyników prac B+R.

oraz o wsparcie w ramach modułów fakultatywnych:

  • Rozwój infrastruktury B+R – obejmuje finansowanie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, taką jak laboratoria, centra badawcze czy parki technologiczne.
  • Internacjonalizacja – obejmuje finansowanie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne.
  • Rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem – obejmuje finansowanie szkoleń i kursów zawodowych dla pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem.
  • Cyfryzacja – obejmuje finansowanie działań związanych z cyfryzacją przedsiębiorstwa, takich jak inwestycje w technologie informatyczne wspomagające procesy biznesowe.
  • Zazielenianie działalności przedsiębiorstw – obejmuje finansowanie działań związanych z ochroną środowiska, takich jak inwestycje w niskoemisyjne technologie czy OZE.

Projekt może składać się z dowolnej ilości modułów, przy czym wnioskodawca z sektora MŚP musi wybrać minimum jeden moduł obligatoryjny – prace B+R lub wdrożenie innowacji, a wnioskodawca inny niż MŚP moduł prace B+R. Warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującego moduł B+R oraz inne moduły, jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowalne modułu B+R.

Projekty z największym potencjałem na dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART to projekty zawierające moduł B+R, w ramach którego zostaną opracowane produkty, usługi lub procesy o silnym potencjale do zmiany struktury rynku. Do takich projektów należą m.in. projekty z branż IT, przemysłowej oraz biotechnologicznej.

Zmiana struktury rynku oznacza, że projekt powinien mieć znaczący wpływ na sposób funkcjonowania danego sektora gospodarki. Może to być np. nowy produkt lub usługa, która zmieni zachowania odbiorców lub nowa technologia, która zrewolucjonizuje daną branżę.

Dla kogo Ścieżka SMART?

O dofinansowanie mogą aplikować przedsiębiorstwa samodzielnie, a także w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukową. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa czy sektor działalności. Kluczowe jest, aby projekty były innowacyjne co najmniej w skali kraju, a wnioskodawcy mieli potencjał do ich realizacji poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów osobowych, technicznych i finansowych.

Zalety Ścieżki SMART

Ścieżka SMART oferuje szereg zalet, które czynią ją atrakcyjnym instrumentem finansowania projektów badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw. Do najważniejszych zalet należą:

  • Kompleksowość i elastyczność – Ścieżka SMART zapewnia wsparcie na wszystkich etapach procesu B+R+I, od prac badawczych po wdrożenie innowacji. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą dostosować zakres wsparcia do swoich indywidualnych potrzeb.
  • Wysokość dofinansowania – Ścieżka SMART umożliwia pozyskanie dofinansowania w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych.
  • Łatwość dostępu – Ścieżka SMART jest skierowana do wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na wielkość czy branżę.

Podsumowanie

Ścieżka SMART to nowy i innowacyjny instrument finansowania projektów badawczo-rozwojowych, który stanowi realne wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Dzięki swojej kompleksowości, elastyczności i wysokości dofinansowania, Ścieżka SMART jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm, które chcą zwiększać swoją konkurencyjność poprzez innowacje.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj