Rolnictwo precyzyjne – Przyszłość, która zaczyna się dziś

Ciągnik rolniczy

Rolnictwo precyzyjne – Przyszłość, która zaczyna się dziś

Rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki na całym świecie. Nowoczesne maszyny oraz coraz większy dostęp do nowych technologii pozwala optymalizować zarządzanie uprawami, by lepiej i dokładniej eliminować czynniki ryzyka, a przy tym zwiększać wydajność pracy.

Rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki na całym świecie. Nowoczesne maszyny oraz coraz większy dostęp do nowych technologii pozwala optymalizować zarządzanie uprawami, by lepiej i dokładniej eliminować czynniki ryzyka, a przy tym zwiększać wydajność pracy. Odpowiedzią na współczesne potrzeby oraz oczekiwania rolników okazuje się rolnictwo precyzyjne, które rozwija się niezwykle dynamicznie na całym świecie. W jaki sposób pomaga ono zwiększyć produktywność oraz wydajność?

Czym jest rolnictwo precyzyjne

Definicja rolnictwa precyzyjnego określa je jako rozwiązanie bazujące na komputerowym gospodarowaniu, które umożliwia gromadzenie danych o przestrzennym zróżnicowaniu plonów w określonym obszarze. Dzięki zebranym danym możliwe jest dokonanie szczegółowej analizy jakości upraw i na tej podstawie podjęcie decyzji o odpowiednim nawożeniu bądź zastosowaniu środków ochrony. W ten sposób rośliny otrzymują niemal spersonalizowaną opiekę uwzględniającą ich aktualną kondycję, natomiast rolnicy mogą liczyć na bardziej wydajne plony i tym samym obniżenie kosztów produkcji.

Rolnictwo precyzyjne – jak to działa

W tej chwili rolnictwo precyzyjne w Polsce jest jeszcze stosunkowo mało popularną koncepcją. Jednak nie da się ukryć, że pojawiające się na rynku rozwiązania oferujące rolnikom optymalne zarządzanie plonami oparte są właśnie na technologiach rolnictwa precyzyjnego. Wzrasta zarówno świadomość rolników w zakresie precyzyjnego gospodarowania plonami, jak i możliwości wdrożenia odpowiednich technologii we własnym gospodarstwie przy wsparciu pieniężnym z dotacji unijnych.

Niezbędny sprzęt i urządzenia

Rolnictwo precyzyjne wykorzystuje do pomiarów i analizy komputer oraz GPS rolniczy. W pierwszym etapie nawigacja polowa pozwala nam zebrać jakościowe dane na temat plonu. Aby to było możliwe, kombajn musi być wyposażony w niezbędne urządzenia, czyli komputer pokładowy, miernik plonu oraz odbiornik GPS. Warto dodać, iż dostępne na rynku nawigatory polowe czy nawet aplikacje do nawigacji polowej na smartfon potrafią z niezwykłą precyzją określać położenie kombajnu, dzięki temu, nawet przy dużym zróżnicowaniu plonów uzyskamy wiarygodne dane.

Za pomocą miernika dokonywany jest pomiar objętości oraz masy ziarna natomiast nawigacja określa dokładne położenie kombajnu w momencie zbierania danych. Uzyskane dane są przesyłane do komputera pokładowego i zapisane na jego karcie pamięci, którą później można przenieść do komputera stacjonarnego lub laptopa, aby dedykowany do tego program dokonał analizy. W jej efekcie rolnik otrzymuje mapę pola zawierającą informacje na temat jego zasobności w makroelementy, a także precyzyjne zalecenia przestrzenne dotyczące nawożenia.

Rolnictwo wykorzystujące technologie jutra

Rewolucja technologiczna, jaką niesie ze sobą rolnictwo precyzyjne, dla wielu rolników w Polsce może okazać się prawdziwym przełomem. Choć obecnie największą barierą jest wysoki koszt inwestycji, to dzięki wspomnianym już dotacjom unijnym szanse na prowadzenie tej innowacji ma coraz więcej właścicieli pól uprawnych.

Korzyści dla rolników, wpływ na producentów

Oprócz wspomnianych wcześniej benefitów wynikających z wdrożenia technologii rolnictwa precyzyjnego, takich jak zwiększenie wydajności i efektywności pracy, zdecydowaną zaletą w perspektywie długoterminowej jest redukcja kosztów wynikających z nieefektywnego nawożenia lub utraty części plonów na skutek błędnych decyzji czy braku wiedzy na temat kondycji roślin na danym fragmencie pola. Precyzyjne zarządzanie uprawami pozwala również na gromadzenie danych historycznych, co przekłada się na lepsze planowanie plonów w kolejnych latach oraz eliminacji ewentualnych błędów. Wiedza na temat kondycji uprawy w danym okresie, a także możliwość weryfikacji skuteczności stosowania określonych nawozów daje również możliwość oceny, czy stosowane środki są w 100% odpowiednie dla danej uprawy, biorąc pod uwagę panujące warunki pogodowe oraz zasobność gleby.

Warto również zaznaczyć, że dane uzyskiwane od rolników stosujących gospodarowanie precyzyjne pozwala producentom nawozów lepiej dostosować swoje produkty do potrzeb swoich klientów, dla których istotna jest obecnie możliwość szybkiej zmiany podawanej dawki pestycydu zgonie z zaleceniami mapy nawożenia.

Rolnictwo precyzyjne to ogromna szansa dla rolników, którzy obecnie borykają się z niepewnymi przychodami ze sprzedaży swoich plonów i braku możliwości stałego i dokładnego monitorowania kondycji roślin. Technologia ta, tak ważna w prowadzeniu upraw rolniczych, o której obecnie wie tylko część rolników, jest przyszłością, która już niedługo będzie w zasięgu ręki każdego właściciela gruntu rolnego.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj