Rodzaje materiałów spawalniczych

Każdy kandydat, który chce podjąć pracę na stanowisku spawacza, musi nie tylko zdobyć odpowiednie atesty, ale również wiedzieć, z czym będzie pracował. Materiały spawalnicze będą mu towarzyszyć przez cały okres jego pracy. Co spotka na swojej drodze spawacz? Pogrupujmy rodzaje materiałów na kilka kategorii.

Elektrody

Elektrody o otulinie kwaśnej zawierają duża ilość tlenków żelaza i odtleniaczy. Możemy nimi spawać w pozycji podolnej, nabocznej i warunkowo w pozycjach przymusowych. W elektrodach w otulinie zasadowej są zawarte przede wszystkim węglany wapnia i magnezu. Ich cecha charakterystyczna to utrzymywanie wysokiej plastyczności spoiwa po spawaniu. Elektrody w otulinie rutylowej to elektrody o uniwersalnym zastosowaniu, zawierające w swojej otulinie rutyl oraz odtleniacze takie jak żelazomangan i żelazokrzem. Najczęściej są używane przy spawaniu cienkich elementów, a ich jedynym ograniczeniem jest brak możliwości spawania w pozycji pionowej z góry na dół.

Druty

Druty spawalnicze wykorzystuje się w spawaniu metodami MIG (Metal Inert Gas) oraz MAG (Metal Active Gas). Oba sposoby różnią się od siebie przeznaczeniem i sposobem działania. Metoda MIG stosuje gazy chemicznie obojętne takie jak argon czy hel i wykorzystuje się ją do spawania metali nieżelaznych oraz ich stopów. Natomiast metoda MAG stosuje gazy takie jak tlen czy dwutlenek węgla i wykorzystuje się ją w procesie spawania stali. Wybór druty uzależniony jest od pozycji spawania, ale przede wszystkim – od grubości materiału spawanego. Przyjęło się dość prostą zasadę: im grubszy jest materiał, który chcemy pospawać, tym większą średnicę drutu powinniśmy wybrać.

Wszystkie potrzebne materiały spawalnicze dla Twojej firmy możesz kupić w hurtowni https://ekod.com.pl/oferta/materialy-spawalnicze/

Pręty

Spawanie przy pomocy prętów występuje wyłącznie w metodzie TIG (Tungsten Inert Gas), w której wykorzystuje się elektrodę wolframową w otoczeniu gazów obojętnych takich tak argon i hel. Jest to bardzo uniwersalna metoda, jako że możemy przy jej wykorzystaniu spawać praktycznie wszystkie metale i stopy, nie ograniczając się w pozycji. Wadą może być wolna prędkość spawania i mała wydajność, zwłaszcza przy grubszych materiałach.

Podstawowa wiedza na temat materiałów spawalniczych może nam pomóc w naszej pracy na stanowisku spawacza. Rozróżniając poszczególne elektrody, druty i pręty nie narazimy materiału, przy którym pracujemy na zniszczenia i niepotrzebne problemy z pracodawcą.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj