Projekt „Cyfrowa Gmina” – nowe możliwości dla samorządów

© pixabay

© pixabay

Ostatnie dwa lata pokazały, jak istotne jest przeniesienie działań i usług do strefy online. Pandemia, lockdown i brak możliwości bezpośredniego kontaktu znacząco wpłynęły na rozwój internetowych możliwości. W tym właśnie kierunku zmierza niedawno uruchomiony projekt „Cyfrowa Gmina”, który skierowany jest do jednostek samorządowych, chcących inwestować w rozwój usług online i wyjście tym samym naprzeciw oczekiwaniom petentów.

Grant „Cyfrowa Gmina”

W projekcie „Cyfrowa Gmina” przewidzianych zostało ponad 178 milionów złotych, do podziału na 733 gminy z całej Polski. Dofinansowanie może objąć do 100% wydatków kwalifikowanych, jest to więc doskonała okazja ku temu, aby w pełni spełnić aktualne potrzeby związane z cyfryzacją urzędu. Wysokość przydzielonych środków będzie zależała od dwóch czynników: wielkości gminy oraz stopnia jej zamożności. Tak przyjęte kryteria pozwolą na wyrównanie szans i zwrócenie uwagi również na mniej zasobne jednostki. Okoliczności związane z pandemiczną rzeczywistością pokazały braki, jakie w urzędach powinny zostać uzupełnione. Wykluczenie technologiczne jest dość poważnym problemem, dlatego też projekt „Cyfrowa Gmina” stawia na kwestie związane z cyber bezpieczeństwem, podniesienie kwalifikacji urzędników w zakresie cyfryzacji oraz wyposażenie urzędów w niezbędne sprzęty.

System do komunikacji z mieszkańcami dla gmin

Pomocą dla gmin biorących udział w projekcie „Cyfrowa Gmina” może być nie tylko podniesienie kwalifikacji i uzupełnienie wyposażenia, ale również stworzenie platform i oprogramowania, dzięki którym poprawie ulegnie poziom usług, szybkość rozwiązywania problemów, a uzyskanie potrzebnych informacji będzie łatwiejsze. „Polem do szybkiego i zdalnego kontaktu może być stworzona dla gminy system do komunikacji z mieszkańcami. Może mieć postać aplikacji mobilnej zintegrowanej ze stroną www oraz z systemem wewnętrznym urzędu, umożliwiająca na przykład złożenie odpowiedniego wniosku, sprawdzenie statusu sprawy czy zdobycie potrzebnych informacji” – mówi Tomasz Ostrowski, prezes krakowskiej firmy Amistad, od kilkunastu lat wspierającej jednostki samorządowe w tworzeniu stron i aplikacji mobilnych służących mieszkańcom. „Aplikacja mobilna dla gminy może być rozwiązaniem kompleksowym, a przede wszystkim wygodnym. Telefon zawsze mamy pod ręką, a więc w każdym momencie można skontaktować się z urzędem i załatwić konkretną sprawę. Aplikacja mobilna dla gminy to także doskonały sposób na nawiązanie kontaktu z mieszkańcami. Wiele gmin korzysta z aplikacji mobilnych w celu informowania np. o harmonogramie wywozu śmieci, statusie zgłaszanych przez mieszkańców spraw, zmianach w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej, aktualnościach, wydarzeniach itd. Mieszkańcy otrzymują powiadomienie push na ekran smartfona (np. miasta: Częstochowa czy Ostrów Wielkopolski), zagrożeniach pogodowych, naborach wniosków oraz spotkaniach i wydarzeniach (moduł znalazł się w aplikacjach Gdyni czy Przemyśla) itp.” – dodaje Tomasz Ostrowski. Tworzymy też systemy, dzięki którym mieszkańcy, bezpośrednio z poziomu aplikacji, mogą zgłaszać chociażby usterki, np. uszkodzony chodnik czy zniszczony kosz na śmieci, to ułatiwa konkretnym jednostkom szybką reakcję i rozwiązanie problemu. Takie moduły wykorzystały w swoich aplikacjach mobilnych Tychy, Kołobrzeg i wiele innych miast” – dodaje Mateusz Zaręba, który takie aplikacje wraz z zespołem Amistad tworzy dla jednostek samorządowych, od wielu lat.

Nowa strona www, system do komunikacji z mieszkańcami czy aplikacja mobilna dla gminy to jednak nie jedyna realizacja, która może powstać dzięki udziałowi w projekcie „Cyfrowa Gmina”. Udział w projekcie daje szerokie możliwości, a sposób skorzystania z nich zależy przede wszystkim od bieżących potrzeb danej jednostki. Cały konkurs jest podzielony na trzy etapy, a każda gmina będzie miała wyznaczony dla siebie etap. Warto śledzić oficjalną stronę rządową związaną z projektem „Cyfrowa Gmina”, na której znajdują się również najpotrzebniejsze informacje.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj