Ostatnia szansa dla przedsiębiorstw z Wielkopolski

16 marca br. ogłoszono nabór wniosków do działania 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), którego celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP. Do rozdysponowania jest 14 mln euro. Wielkopolskie firmy, które chcą przeprowadzić niezbędne inwestycje, aby poprawić swoją konkurencyjność na rynku muszą się spieszyć – najbliższy konkurs będzie już ostatnim z tego działania.

Działanie 1.2 WRPO cieszyło się dotąd bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego. Wszystko wskazuje na to, że najbliższy nabór spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem. Ostatni konkurs z tego działania odbył się w 2009 roku. Wnioski złożyło wówczas 1042 przedsiębiorców (schemat I i III), ale tylko 69 z nich udało się pozyskać dofinansowanie. W najbliższym, ostatnim już naborze pula środków wynosi 14 mln euro , a z uwagi na spodziewaną dużą konkurencję dofinansowanie otrzyma tylko niewielka grupa, która spełni wszystkie wymagania stawiane przez WRPO.

Uniwersalne…

O ile wcześniej wielkopolscy przedsiębiorcy mogli ubiegać się dotację na trzy rodzaje projektów: inwestycyjne (schemat I), dotyczące usług doradczych (schemat II) oraz wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych, stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat (schemat III), o tyle w marcowym konkursie wszystkie środki będą przeznaczone tylko na pierwszy i trzeci cel. Z uwagi na to, że wsparcie inwestycyjne cieszy się wśród przedsiębiorców największym zainteresowaniem stanowi to jedno z najbardziej wszechstronnych i cenionych rodzajów dotacji dla przedsiębiorców. W ramach schematu I firmy mogą sfinansować zakup środków trwałych, m.in. maszyn, urządzeń, aparatury, jak również wartości niematerialnych i prawnych – licencji, patentów i know-how, niezbędnych do rozwoju działalności i poszerzenia oferty o nowe i udoskonalone produkty. Projekt musi się także charakteryzować innowacyjnością w skali kraju i rozwiązaniami stosowanymi krócej niż 5 lat. Również schemat III dopuszcza tego rodzaju wydatki jednak obwarowany jest koniecznością wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych o wyższym poziomie innowacyjności, a mianowicie stosowanych na świecie nie dłużej niż od 3 lat (przy czym dodatkowo punktowane są rozwiązania nie starsze niż 1 rok). Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać również częściowy zwrot kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie budowli i budynków oraz zakup nieruchomości. Całkowicie wykluczone z listy kosztów kwalifikowanych są natomiast środki transportu poza samochodami specjalnymi, takimi jak.: piaskarki, pługi śnieżne, pogotowia techniczne, sprężarki, pompy czy wozy filmowe i radiostacje oraz różnego rodzaju wózki widłowe.

..ale wymagające…

Tak szeroka gama produktów i usług, których nabycie może być dofinansowane z unijnego wsparcia jest jednym z największych atutów działania 1.2 WRPO. Ponadto o dotację mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MSP, nawet te, które dopiero rozpoczynają działalność. Niestety, ze względu na szczegółowe warunki oceny wniosków i dużą konkurencję realne szanse mają nieliczni. – Sądząc po dotychczasowych naborach, jak i uwzględniając fakt, że jest to pierwszy konkurs od trzech lat i jednocześnie ostatni w ramach tego działania na dofinansowanie mogą liczyć raczej doświadczeni przedsiębiorcy, którzy udowodnią, że są dobrze przygotowani do realizacji projektu. Dużo zależy przy tym od spełnienia kryteriów ocenianych subiektywnie przez urzędników tłumaczy Monika Semenowicz, konsultantka ds. funduszy UE w poznańskiej firmie ECDF zajmującej się pozyskiwaniem dotacji – Wśród takich kryteriów jest potencjał, jaki wykazuje przedsiębiorstwo do efektywnej i kompleksowej realizacji projektu oraz to jak dotowana inwestycja wpłynie na rozwój firmy i poprawi jej konkurencyjność na rynku – dodaje Monika Semenowicz. Na wyższą ocenę z pewnością mają wpływ posiadane przez wnioskodawcę patenty, certyfikaty, systemy zarządzania jakością czy systemy zarządzania środowiskowego, a także doświadczenie w zakresie zrealizowanych projektów inwestycyjnych, w tym zrealizowanych ze środków UE . Dodatkowe punkty można również zdobyć za realizację inwestycji na terenie wiejskim, a także pozytywny wpływ wprowadzanych rozwiązań na ochronę środowiska czy wykorzystywanie elementów prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R.

i nie dla każdego

Wśród beneficjentów działania 1.2 WRPO dominują przedsiębiorstwa produkcyjne, głównie z branży meblarskiej, drzewnej, budowlanej, poligraficznej i chemicznej. Jednak nie brakuje także projektów z zakresu medycyny, polegających np. na zakupie innowacyjnego sprzętu ginekologicznego i położniczego czy urządzeń i technologii stomatologicznych. Pozytywnie rozpatrzony został również wniosek Telewizji Kablowej Poznań S.A. dotyczący wdrażania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, jak telewizja wysokiej rozdzielczości czy usługi na żądanie – nVOD. Warto jednak pamiętać o tym, że w znacznym stopniu ograniczone możliwości finansowania wydatków na inwestycje w ramach realizacji projektów mają firmy transportowe. Wydatki poniesione na jakiekolwiek środki transportu nie są w ich wypadku uznawane za kwalifikowane. Obowiązuje ich także niższy poziom wsparcia – do 40%. Poza tym, aby uniknąć przypadków tzw. podwójnego finansowania w konkursach do działania 1.2 WRPO nie mogą startować NZOZ-y, które chcą pozyskać dotację na realizację projektów związanych ze świadczeniem usług opieki stacjonarnej. Są za to uprawnione do dofinansowania w ramach działania 5.3 WRPO. Z kolei młode biznesy, które potrzebują środków unijnych na nowe e-usługi powinny przede wszystkim skupić się na konkursach z działania 8.1 POIG, których w 2012 roku odbędzie się aż trzy.

Mikroprzedsiębiorstwa, które zaplanowały realizację projektu na terenie wiejskim (definicja terenu wiejskiego określona jest przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW) lub działają krócej niż 2 lata, mają również niełatwe do spełnienia warunki. – Mimo że poziom dofinansowania inwestycji w ich przypadku jest wyższy i sięga 60 proc. wydatków to minimalna kwota dotacji na zgłaszane projekty jest dość wysoka. Na przykład mikroprzedsiębiorstwa chcące realizować projekty na obszarach wiejskich muszą ubiegać się o wsparcie na poziomie co najmniej 300 tys. złotych. Sytuacja dotyczy przy tym zarówno schematu I jak i IIImówi Monika Semenowicz z ECDF.

Duża szansa dla wielkopolskich biznesów

Działanie 1.2 WRPO pomogło już setkom wielkopolskich przedsiębiorców i stanowi koło napędowe ich rozwoju. Pozyskanie dotacji na realizację inwestycji znacznie podnosi konkurencyjność beneficjentów zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym, a także na arenie międzynarodowej. Przedsiębiorcy mogą dzięki nim poszerzyć asortyment oferowanych produktów oraz podnieść ich jakość, a co za tym idzie zwiększyć sprzedaż i przychody swojej firmy. Dzięki zakupionym w ramach projektu urządzeniom zlikwidowane zostaną pewne bariery produkcyjne, np. ograniczona zostaje praca ręczna przy wykonywaniu bardzo ciężkich fizycznie czynności związanych z przenoszeniem ładunków o nietypowych kształtach czy dużych rozmiarach. Używanie najnowocześniejszych urządzeń i technologii skutkuje wypracowaniem nowej jakości produktów i własnego know-how. Pozwalają one na zaoszczędzenie czasu, miejsca, materiałów, energii, a to wszystko powoduje, że proces produkcji staje się tańszy, bardziej efektywny i przyjazny dla środowiska. Jednak najbliższy nabór będzie prawdziwym wyścigiem po unijne dotacje.

Złożoność wytycznych do działania 1.2 WRPO, dokumentacji aplikacyjnej oraz bardzo duża konkurencja mogą sprawić, że tylko garstka wielkopolskich biznesów uzyska dofinansowanie. Ponieważ jest to jednak ostatnia szansa na złożenie wniosku, a ze względu na kończący się okres unijnego finansowania 2007-2013 i coraz mniejsze zasoby na inne rodzaje dotacji warto jeszcze w tym roku próbować sił w wyścigu o unijną kasę.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj