Ośrodek Wspierania Współpracy Biznesu Polski i Rosji

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, organizacja członkowska Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej powołała w dniu 1 września 2010 r. Ośrodek Wspierania Współpracy Biznesu Polski i Rosji, którego celem jest animacja kooperacji biznesowej z podmiotami z Federacji Rosyjskiej.

Podobny ośrodek powołany również został na terytorium Federacji Rosyjskiej w Nowgorodzie, a planowane są jeszcze kolejne w Kaliningradzie, Smoleńsku, Nowosybirsku, Irkucku i Ufie. Na dyrektora Ośrodka w Pułtusku powołany został prof. Marek Ilnicki.

W ramach działalności Ośrodka zainicjowane zostaną studia podyplomowe pt. „Efektywny biznes w Rosji”, a zajęcia które rozpoczną się już w dniu 1 października 2010 r. obywać się będą w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej 7. Pracodawcy RP planują udzielić inicjatywom Ośrodka wsparcia organizacyjnego i promować przedsięwzięcia aktywizujące współpracę gospodarczą z Federacją Rosyjską.

Tymczasem wszyscy zainteresowani  kształceniem w zakresie efektywnego biznesu w Rosji wszelkie informacje uzyskać mogą poprzez  kontakt z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj