Odblokowane fundusze POIiŚ – wniosek o płatność już w Komisji Europejskiej

© freeimages.com

© freeimages.com

Po wczorajszej decyzji Komisji Europejskiej wznawiającej rozliczanie funduszy, Ministerstwo Rozwoju przekazało do Brukseli wniosek o refundację niemal 4 mld zł wydatkowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wg szacunków jeszcze w tym roku KE, która zadeklarowała priorytetowe potraktowanie wniosku, wypłaci ok. 2,9 mld zł z tej sumy.

Kolejne wnioski o płatność w POIiŚ zostaną przekazane jeszcze w tym roku. Pozwala to zakładać, że przyjęta w tym programie prognoza na 2016 r. (6,3 mld zł) zostanie znacznie przekroczona.

Komisja Europejska czasowo wstrzymała refundację środków Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z uwagi na wątpliwości co do funkcjonowania w Polsce systemu oceny przetargów w zamówieniach publicznych (działającego od 2004 r.). Wskazała na potrzebę uzyskania przez instytucje zaangażowane w realizację programu zapewnienia, że kontrole zamówień publicznych realizowane przez Urząd Zamówień Publicznych, spełniają wymogi określone w przepisach unijnych dla kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE.

Polska wprowadziła zalecenia Komisji. Podpisano porozumienia o współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz przygotowano procedury weryfikacji kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP. Działania te, na prośbę KE, zostały również zweryfikowane przez Instytucję Audytową (Ministerstwo Finansów).

Od listopada 2015 r. do października 2016 r. Komisja w ramach płatności okresowych (refundacje, bez uwzględnienia zaliczek) przekazała Polsce 974 mln euro, łącznie dla polityki spójności, polityki rolnej, polityki morskiej i rybołówstwa. Najwięcej ze wszystkich krajów UE. Biorąc pod uwagę wyłącznie fundusze polityki spójności, Polska otrzymała z Brukseli 609 mln euro, co również plasuje Polskę na czele stawki w UE. Odnosząc tę kwotę do przyznanej ogólnej puli na politykę spójności, Polska zajmuje aktualnie wysoką ósmą pozycję pośród 28 krajów UE.

Po wczorajszej decyzji Komisji Europejskiej wznawiającej rozliczanie funduszy, Ministerstwo Rozwoju przekazało do Brukseli wniosek o refundację niemal 4 mld zł wydatkowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szacujemy, że jeszcze w tym roku KE, która zadeklarowała priorytetowe potraktowanie naszego wniosku, wypłaci ok. 2,9 mld zł z tej sumy.

Kolejne wnioski o płatność w POIiŚ zostaną przekazane jeszcze w tym roku. Pozwala to zakładać, że przyjęta w tym programie prognoza na 2016 r. (6,3 mld zł) zostanie znacznie przekroczona.

Komisja Europejska czasowo wstrzymała refundację środków Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z uwagi na wątpliwości co do funkcjonowania w Polsce systemu oceny przetargów w zamówieniach publicznych (działającego od 2004 r.). Wskazała na potrzebę uzyskania przez instytucje zaangażowane w realizację programu zapewnienia, że kontrole zamówień publicznych realizowane przez Urząd Zamówień Publicznych, spełniają wymogi określone w przepisach unijnych dla kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE.

Polska wprowadziła zalecenia Komisji. Podpisano porozumienia o współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz przygotowano procedury weryfikacji kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP. Nasze działania zostały też, na prośbę KE, zweryfikowane przez Instytucję Audytową (Ministerstwo Finansów).

Od listopada 2015 r. do października 2016 r. Komisja w ramach płatności okresowych (refundacje, bez uwzględnienia zaliczek) przekazała Polsce 974 mln euro, łącznie dla polityki spójności, polityki rolnej, polityki morskiej i rybołówstwa. Najwięcej ze wszystkich krajów UE. Biorąc pod uwagę wyłącznie fundusze polityki spójności, otrzymaliśmy z Brukseli 609 mln euro, co również plasuje nas na czele stawki w UE. W połowie listopada 2015 r., z zerową refundacją, zamykaliśmy ją. Odnosząc tę kwotę do przyznanej nam ogólnej puli na politykę spójności, zajmujemy wysoką ósmą pozycję pośród 28 krajów UE. Teraz mamy szansę na jej wyraźną poprawę.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj