Najbardziej innowacyjne i kreatywne uczelnie w Polsce

Politechnika Gdańska zajęła II miejsce w konkursie na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce”. Nagrodę przyznało Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. W drugiej edycji konkursu wzięło udział niemal 40 szkół publicznych i niepublicznych.

To już trzecia nagroda dla Politechniki Gdańskiej tej wiosny. 19 maja rektor PG odebrał statuetkę Awans 2011 za najwyższy pozytywny skok w rankingu szkół wyższych przygotowanym przez „Rzeczpospolitą” oraz „Perspektywy”. A od 1 czerwca możemy szczycić się certyfikatem Uczelnia Liderów oraz nagrodą Primus, dla szkół, które uzyskały najwięcej punktów rankingowych w badaniu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencji Public Relations Przemysław Ruta Communication.

Uczelnie biorące udział w konkursie ACI na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce” zostały poddane wnikliwej ocenie na podstawie wieloaspektowej ankiety. Pytania podzielone były na bloki tematyczne badające różne aspekty funkcjonowania uczelni.

Pytania z rozdziału „uczelnia widoczna w Internecie” dotyczyły przede wszystkim charakteru witryny uczelni, częstotliwości prowadzonych aktualizacji, sposobów monitorowania ruchu Internautów oraz przeprowadzonych modernizacji strony.

W ramach „nowoczesnych technologii wykorzystywanych w dydaktyce” pytano przede wszystkim o urządzenia wspierające proces dydaktyczny (notebooki, tablice interaktywne, odtwarzacze multimedialne itp.), wykorzystywanie podczas zajęć innowacyjnych i nowoczesnych technologii (gry symulacjne, wirtualne światy, portale, czaty, blogi), prowadzenie platformy edukacyjnej, kursów e-learning i blended learning, udostępnianie podcastów, a także analizowano wyposażenie sali wykładowej i ćwiczeniowej.

W kolejnym obszarze – „technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy” oceniano przede wszystkim internetowy system rejestracji kandydatów, prowadzenie e-dziekanatu, elektronicznych indeksów, wirtualny dostęp do katalogów biblioteki, czytelni oraz możliwość korzystania z internetowych wersji czasopism i dzienników.

Natomiast blok pytań dotyczący „tworzenia perspektyw zawodowych” analizował takie obszary aktywności uczelni, jak: współpraca z pracodawcami, działalność inkubatora przedsiębiorczości, parku technologicznego, powstawanie firm spin-off, organizowanie praktyk, staży, targów pracy, dni kariery, dodatkowych kursów dla studentów, prowadzenie kierunków zamawianych oraz promowanie najlepszych studentów.

Nagrodzeni w kategorii uczelnie publiczne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Politechnika Gdańska
Uniwersytet w Białymstoku

Laureaci w kategorii uczelnie niepubliczne
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zaloguj się Logowanie

Komentuj