Masz start-up? Zobacz, jak zdobyć dotacje unijne na rozwój firmy!

srodki-unijne

Masz start-up? Zobacz, jak zdobyć dotacje unijne na rozwój firmy!

Start-up’y nad Wisłą wyrastają jak grzyby po deszczu. Właściciele przedsiębiorstw będących w początkowej fazie rozwoju często nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych, a to właśnie małe i średnie firmy mają największe szanse, aby z nich skorzystać. Zaproś innowacje do swojego biznesu. Sprawdź, czy Twój projekt ma szansę na wsparcie z Unii Europejskiej.

Dofinansowanie na start

Cechą charakterystyczną wszystkich startupów jest poszukiwanie. Wypracowanie własnego modelu biznesowego wymaga jednak czasu, wielu prób (nierzadko zakończonych fiaskiem) oraz inwestycji. Jeśli jesteś właścicielem startupu, doskonale wiesz, że te ostatnie wymagają sporych nakładów finansowych, których początkujący przedsiębiorca zwyczajnie nie posiada. Ciekawe, innowacyjne pomysły mają oczywiście szansę zostać zauważone przez potencjalnych inwestorów, warto jednak wziąć sprawę w swoje ręce i postarać się o dotacje na rozwój firmy.

Projekty B+R

Większość startupowców upatruje szansy na rozwój firmy w obszarze nowych technologii. W ramach programu Inteligentny Rozwój możesz otrzymać dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem nowego produktu, procesu lub usługi. W ramach takich projektów, otrzymane dotacje na rozwój firmy mogą zostać przeznaczone m.in. na opłacenie wynagrodzeń dla osób przeprowadzających prace badawcze, zakup surowców i materiałów lub zakup usługi badawczej od jednostki naukowej. Projekty B+R muszą wpisywać się w dziedziny takie jak: Zdrowe Społeczeństwo, Surowce Naturalne i Gospodarka Odpadami, Zrównoważona Energetyka, czyli w tzw. Inteligentne Specjalizacje. Kwota dofinansowania jest uzależniona m.in. od rodzaju projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Zanim złożysz wniosek…

…zastanów się, czy Twój projekt wpisuje się w definicję innowacji produktowej lub procesowej, bo tylko te rodzaje innowacje mają szansę na dotację.

…zbadaj, czy na rynku istnieje zapotrzebowanie na dany produkt. Poszukiwanie najbardziej opłacalnego modelu biznesowego nie oznacza, że genialny pomysł obroni się sam! Znajdź potencjalne rynki zbytu, abyś był w stanie udowodnić, że właśnie Twój pomysł przyniesie oczekiwane dochody. Pamiętaj, że projekt nie może naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.

…sprawdź, czy Twój projekt wpisuje się w Krajowe lub Regionalne Inteligentne Specjalizacje. Wykorzystaj dostępne za darmo w internecie narzędzia takie jak Dotacjometr opracowany przez zespół Crido Taxand (https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/). Odpowiedz na cztery pytania dotyczące wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji, a także rodzaju oraz szacunkowej wartości projektu. Jeśli masz wątpliwości, skorzystaj z porad fachowców posiadających wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj