Jak spawanie wpływa na zdrowie?

PCV Expert

PCV Expert

Spawanie łukiem elektrycznym jest bardzo uniwersalną i szeroko stosowaną metodą łączenia elementów wykonanych ze stali. Umożliwia zespalanie części o różnych kształtach oraz wykonanych z różnych materiałów.

Prawidłowo położona spoina pozwala uzyskać połączenie o wytrzymałości tak dużej, jak materiał rodzimy. Spawanie pozwala budować konstrukcje o niemal nieograniczonych rozmiarach i kształtach. To właśnie dzięki temu spawanie łukiem elektrycznym zyskało tak dużą popularność w procesie tworzenia konstrukcji i wyrobów z różnych stopów metalu.

Oprócz wielu korzyści, z procesem spawania wiążą się również zagrożenia. Proces nie jest obojętny dla zdrowia, ponieważ podczas spawania powstają: dym spawalniczy oraz promieniowanie świetlne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

Jak spawalnie wpływa na oczy i skórę?

Proces spawania nie pozostaje obojętny dla zdrowia, a najbardziej narażone na szkodliwe działanie pozostają nieosłonięte skóra i oczy oraz drogi oddechowe. Czynnikami stanowiącymi zagrożenie są promieniowanie świetlne oraz dymy spawalnicze.

Narażenie na promieniowanie

Efektem ubocznym spawania łukiem elektrycznym jest promieniowanie podczerwone IR, ultrafioletowe UV oraz światło niebieskie. Nieosłonięta skóra i oczy są narażone na uszkodzenia i poparzenia. Promieniowanie stanowi szczególne zagrożenie dla osób, które nie posiadają odzieży ochronnej, a przebywają w sąsiedztwie miejsc, gdzie prowadzone są prace spawalnicze.

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe wydzielające się podczas spawania

Badania przeprowadzone przez ośrodki badawcze z całego świata potwierdzają, że pył i gazy powstające podczas spawania zawierają substancje szkodliwe, toksyczne a nawet rakotwórcze. Na ilość powstających zanieczyszczeń ma wpływ zarówno metoda spawania oraz gatunek łączonych stali. W każdym jednak przypadku powstają dymy, które powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia. Szczególne zagrożenie stanowią związki chromu i niklu, które są emitowane w dużych ilościach podczas spawania stali nierdzewnych.

Jednym z wyzwań, jakie stoją przed służbami BHP jest zapewnienie ochrony osobom, które nie biorą udziału w procesie spawania, a jednak przebywają w pobliżu stanowisk, na których odbywa się proces spawania łukiem elektrycznymmówi specjalista z PCV Expert.

Ochrona przed promieniowaniem

Promieniowanie powstające podczas spawania łukiem elektrycznym to poważne zagrożenie dla nieosłoniętych odzieżą ochronną części skóry oraz oczu. Bardzo jasne światło, które składa się częściowo z promieniowania ultrafioletowego UV, podczerwonego IR oraz światła niebieskiego może powodować nieodwracalne uszkodzenia oczu. To również ryzyko poparzenia nieosłoniętej skóry. Kurtyny spawalnicze pełnią funkcję filtra i zatrzymują niebezpieczne promieniowanie UV, IR oraz światło niebieskie. Tym samym zapewniają skuteczną ochronę osobom, które przebywają w pobliżu stanowisk spawalniczych bez środków ochrony indywidualnej.

Ochrona przed dymami

Prawidłowo zaprojektowanie stanowisko spawalnicze powinno posiadać system wentylacji, który skutecznie pochłania dymy. Wydajność pracy wentylacji można zwiększyć przez osłonięcie stanowiska spawalniczego dodatkową przegrodą, żeby dymy nie zdążyły roznieść się po pomieszczeniu, zanim wciągnie je system wentylacji. Do tego celu mogą służyć również kurtyny spawalnicze. Stanowią one fizyczną barierę dla pyłów, zatrzymują je w obrębie stanowiska spawalniczego.

Uwaga – nie wszystkie kurtyny to kurtyny spawalnicze

Kurtyny spawalnicze zapewnią bezpieczeństwo tylko wtedy, gdy będą wykonane z materiału spełniającego wymagania techniczne zawarte w normie EN ISO 25980 Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych — Przezroczyste zasłony spawalnicze, taśmy i ekrany do procesów spawania łukowego.

Kurtyny spawalnicze łatwo rozpoznać, ponieważ muszą posiadać oznakowanie składające się z numeru normy, nazwy producenta oraz daty produkcji. Tylko materiał oznakowany w taki sposób zapewni ochronę przed szkodliwymi skutkami promieniowania spawalniczego.

 

Zaloguj się Logowanie

Komentuj