Informatyczna współpraca ZUS i Politechniki Rzeszowskiej

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk i Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Andrzej Sobkowiak podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy obu instytucjami. Umowa umożliwi studentom i naukowcom tej uczelni udział w programach badawczo-rozwojowych z zakresu IT, realizowanych w tworzonym w Rzeszowie Centrum Usług Informatycznych ZUS.

Centrum będzie współpracować z Katedrą Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej. Podpisując porozumienie o współpracy z Politechniką Rzeszowską, ZUS daje uczelni i jej studentom możliwość zapoznania się z jednym z najbardziej zaawansowanych systemów informatycznych w Europie.

Studenci i naukowcy wspólnie z przedstawicielami Zakładu będą brali udział w projektach dotyczących budowy aplikacji, które następnie zostaną wykorzystane przez Zakład. Dzięki temu studenci będą mogli pogłębiać wiedzę zdobytą na uczelni poprzez zastosowanie jej w praktyce. Kompetencje nabyte przez studentów, dzięki udziałowi w projektach Centrum Usług Informatycznych w Rzeszowie, zwiększą ich szanse na rynku pracy i przygotują kadry na potrzeby Zakładu. W realizacji części projektów przewidywane jest wykorzystywanie współfinansowania z Unii Europejskiej.

- Nasz system informatyczny wymaga nieustających modyfikacji w miarę jak rozwija się technologia IT i jak przybywa nam zadań do realizacji. Potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań, które mamy nadzieję uzyskać dzięki współpracy z Politechniką Rzeszowską – powiedział Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.

- Absolwenci naszej uczelni to ścisła czołówka polskich informatyków. Cieszę się, że naukowcy i studenci będą mogli uczestniczyć w zaawansowanych technologicznie projektach realizowanych dla ZUS – stwierdził Rektor PRz prof. Andrzej Sobkowiak.

Serwery ZUS, obsługujące Kompleksowy System Informatyczny Zakładu, należą do największych instalacji IT w Europie. System informatyczny jest wciąż rozwijany, dzięki czemu rosną jego moce obliczeniowe i wprowadzane są kolejne funkcjonalności.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj