Fizyczne e-doświadczenia już wkrótce dostępne w sieci

23 internetowe doświadczenia fizyczne powstaną w ramach projektu „E-doświadczenia w fizyce”, który wdraża właśnie Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Najpierw e-doświadczenia przetestują uczniowie, a potem będą one wprowadzane do programu nauczania fizyki.

„Chciałbym mocno zaznaczyć, że naszym celem nie jest zastępowanie doświadczeń fizycznych, są one absolutnie niezbędne w dydaktyce fizyki. E-doświadczenia mają na celu pokazanie zagadnień fizycznych w szerszej perspektywie. Umożliwią one głębsze zrozumienie problemu, pozwolą na budowanie lepiej rozumianych modeli, ciągów przyczynowo-skutkowych i zbiorów zależności, niezbędnych do opisu danego zjawiska” – opowiada kierownik projektu dr inż. Paweł Syty.

Jak informuje Politechnika Gdańska, opracowane w ramach projektu doświadczenia będą stopniowo wprowadzane do programu nauczania fizyki i astronomii. „Stopniowo, bowiem nim wirtualne eksperymenty na stałe zagoszczą w programie nauczania zostaną skrupulatnie przetestowane” – czytamy na stronie internetowej gdańskiej uczelni.

Eksperymenty – za pomocą specjalnej platformy internetowej – będą testowali uczniowie z 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. Użytkownikami aplikacji będzie więc dwudziestu nauczycieli fizyki, a jej odbiorcami co najmniej 500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jedno e-doświadczenie będzie sprawdzane przez około trzy tygodnie.

Testowanie e-doświadczeń rozpocznie się we wrześniu tego roku i potrwa dwa lata szkolne. Próby mają wykazać przede wszystkim wpływ wirtualnych doświadczeń na zainteresowania, wiedzę oraz osiągnięcia i umiejętności uczniów.

Ponadto dla nauczycieli ze szkół, które przetestują doświadczenia, Politechnika Gdańska przygotowała specjalne szkolenia. Uczniowie w swoich szkołach będą mogli zobaczyć pokazy fizyczne przygotowane przez kadrę akademicką.

Już teraz na stronie internetowej projektu ( http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl ) można przeprowadzić dwa doświadczenia: wahadło i ława optyczna.

Zdaniem dr. Sytego, możliwość swobodnej ingerencji w e-doświadczenie sprawi, że uczeń będzie działał zgodnie ze schematem: zaprojektuj – zbuduj – wykonaj doświadczenie, a następnie: przeanalizuj i opracuj wyniki. „Rozbudzimy u młodego człowieka naukową ciekawość i aktywność oraz nauczymy go identyfikacji problemów badawczych” – przekonuje.

Twórcy aplikacji przewidują, że wprowadzenie do szkół innowacyjnego narzędzia, jakim są e-doświadczenia, spowoduje rozbudzenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych naukami ścisłymi, a w szczególności fizyką, co będzie skutkowało m.in. wzrostem ich zainteresowania studiowaniem kierunków technicznych.

„Dzięki projektom unijnym m.in. ‚Za rękę z Einsteinem’ realizowanym dwukrotnie na naszym wydziale obserwujemy tendencję wzrostową. Warto więc realizować kolejne działania, aby ją utrzymać” – mówi dr Syty.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj