Rozwój innowacji drogowych, czyli seminarium GAMBIT

© freeimages.com

© freeimages.com

Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT odbędzie się w dniach 17–18 listopada na Politechnice Gdańskiej. Tematem wiodącym tegorocznego seminarium będą zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego objęte programem badawczym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pt. „Rozwój Innowacji Drogowych (RID)”. Program wydarzenia znajduje się internetowej: www.seminariumgambit.pl.

Podczas dwunastu sesji zaprezentowanych zostanie ponad 80 referatów, dotyczących aktualnych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także tematyki podejmowanej w poszczególnych projektach Programu RID. W programie seminarium GAMBIT nie zabraknie także wystąpień gości zagranicznych, którzy przedstawią aktualne trendy i rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie. Seminarium jest dowodem dobrze rozumianej współpracy i integracji różnych instytucji, skupionych wokół wspólnego problemu społeczno-gospodarczego kraju, jakim są wypadki drogowe w Polsce.

Swój udział w wydarzeniu potwierdziło ponad 200 uczestników z kraju i z zagranicy, reprezentujących wyższe uczelnie, instytucje centralne i samorządowe, administrację drogową, biura projektów, firmy drogowe, policję, ośrodki ruchu drogowego.

Seminarium organizowane jest przez Politechnikę Gdańską, we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów i Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej. Patronat honorowy nad seminarium GAMBIT objęli: Minister Infrastruktury i Budownictwa, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Prezydent Europejskiej Federacji Drogowej oraz Rektor Politechniki Gdańskiej.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj