Elektroniczna ewidencja gruntów i budynków – co warto o niej wiedzieć?

© freeimages.com

© freeimages.com

Ewidencja gruntów i budynków to ogromny zbiór informacji o wszystkich gruntach, budynkach i lokalach oraz osobach, które nimi zarządzają. Stale aktualizowany, stanowi nie tylko podstawę planowania przestrzennego, gdyż ma również wpływ na zagadnienia związane z wymiarem podatków, oznaczeniem nieruchomości w księgach wieczystych czy gospodarką nieruchomościami. To temat, który warto poznać bliżej.

Ewidencja gruntów i budynków – podstawa prawna

Jak wiele innych dziedzin życia, tak prowadzenie ewidencji gruntów i budynków regulowane jest przez stosowne dokumenty – dwie ustawy i jedno rozporządzenie. To Ustawa z 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Ustawa z 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Widzimy więc, że pierwszy dokument powstał jeszcze przed początkiem lat 90., a następnie – już w 21 wieku, uległ modyfikacji. Dodatkowo obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Co zawiera ewidencja?

Znajdują się w niej jasno określone, konkretne informacje z różnych zakresów: gruntów, budynków oraz lokali. W przypadku gruntów są to dane dotyczące położenia, rodzaju i powierzchni, jak również rodzaju użytków gruntowych oraz ich klasy gleboznawczej. Poza tym, w ewidencji oznaczono księgi wieczyste lub zbiory dokumentów, w skład której wchodzą grunty (jeśli oczywiście takowe zostały założone dla nieruchomości).

Podobne informacje uzyskamy, gdy sprawdzamy budynki, ale poza położeniem i przeznaczeniem, znajdziemy też dane dotyczące funkcji użytkowej, a ponadto ogólne dane techniczne. Dla lokali zaś ewidencja dotyczy położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

Kto prowadzi ewidencję?

Ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest przez starostów. Każdy właściciel bądź użytkownik nieruchomości zobowiązany jest zgłosić staroście wszystkie zmiany, które dotyczą objętych ewidencją gruntów i budynków. Obowiązujący na to czas wynosi 30 dni, oczywiście licząc od dnia powstania tych zmian. Pamiętajmy też, że informacje o gruntach, budynkach i lokalach trafiają do operatu ewidencyjnego, na który składają się takie elementy jak mapy, rejestry i dokumenty.

Jak sprawdzić działkę w ewidencji gruntów i budynków?

To zależy, czy posiadamy adres administracyjny działki, czy też nie. Jeśli tak, możemy spróbować zdobyć nazwisko właściciela nieruchomości. Najlepiej próbować w Państwowej Ewidencji Gruntów (PEG). To właśnie ta instytucja – z ramienia starosty – odpowiada za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, a jej rola wynika z Ustawy z dnia 17 maja o prawie geodezyjnym.

W PEG otrzymamy najważniejszy dokument, jakim jest wypis z rejestru gruntów. Uzyskamy go oczywiście za odpowiednią opłatą, ale niestety nie wskaże on nam danych właściciela nieruchomości. Tylko wykazanie się interesem prawnym do nieruchomości pozwala liczyć na zdobycie tej kluczowej informacji, sama zaś chęć kupna nieruchomości nie wystarcza, aby wypis z rejestru gruntów zawierał dane właściciela.

Inny sposobem na poznanie tych danych jest zgłoszenie się do Sądu Rejonowego, a konkretnie Wydziału Ksiąg Wieczystych. Istnieje duża szansa, że uda się tu uzyskać odpis księgi wieczystej, na której widnieje nazwisko właściciela działki. W tej samej instytucji mamy szansę na zdobycie numeru księgi wieczystej interesującej nas działki. Żeby było to możliwe, powinniśmy złożyć stosowny wniosek, podając w uzasadnieniu interes prawny. A gdy już poznamy numer księgi, bez przeszkód sprawdzimy jej zawartość – pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/.

Ile kosztuje wypis i wyrys z ewidencji?

Zdobycie wypisu z ewidencji jest oczywiście łatwiejsze, niż najważniejszych danych właściciela nieruchomości, wiąże się to jednak z kosztami. Uzależnione są one od rodzaju dokumentów: elektronicznych czy drukowanych.

W przypadku tych pierwszych:

  • 40 zł kosztuje wypis z rejestru gruntów,
  • 24 zł z rejestru gruntów, lecz bez danych osobowych,
  • 140 zł – z rejestru gruntów plus wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • 105 zł – wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • 25 zł za wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali.

Za drukowane dokumenty zapłacimy:

  • 50 zł – wypis z rejestru gruntów,
  • 30 zł – z rejestru gruntów bez danych osobowych,
  • 150 zł – z rejestru gruntów plus wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • 110 zł – wyrys z mapy ewidencyjnej.

Pamiętajmy jednocześnie, że dzisiejsze urzędy pracują inaczej niż w przeszłości. A wszystko to za sprawą rozwoju technologicznego. Informacje są więc obecnie łatwiej dostępne, a wiele z nich uzyskać można nawet, nie ruszając się z domu. Są jednak urzędy, które albo nie wprowadziły tych zmian, albo używają przestarzałych, mało intuicyjnych programów. To właśnie dla nich dedykowana jest oferta Comarch, którą znajdziemy pod adresem https://www.comarch.pl/administracja-publiczna/produkty/comarch-ergo/. Comarch Ergo to nowoczesne podejście do zarządzania w gospodarce przestrzennej w jednostkach samorządu terytorialnego. Oprogramowanie ułatwia współpracę urzędów gmin, powiatów i województw, zapewniając efektywniejszą wymianę informacji.

Na uwagę zasługuje również oprogramowanie dedykowane ewidencji gruntów i budynków znajdujące się pod adresem https://ergo.comarch.pl/obszary/geodezja-i-kartografia/.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj