Audyt energetyczny – co to jest i dlaczego warto się na niego zdecydować?

© flickr.com

© flickr.com

Audyt energetyczny to określenie, które często pojawia się w dokumentach bankowych, informacjach o stanie budynków, szacunkowych kosztach eksploatacji budynków. Sprawdźmy, co się za nim kryje i czy warto w taki dokument zainwestować.

Audyt efektywności energetycznej jest opracowaniem wykonywanym w celu uzyskania informacji na temat stanu techniczno-ekonomicznego budynku oraz możliwości jego ulepszenia – modernizacji. Celem jego wykonania jest przedstawienie konkretnych zaleceń – optymalnych rozwiązań między innymi technicznych oraz oszacowanie opłacalności działań mających na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, wentylacji i klimatyzacji, a także uzyskania ciepłej wody użytkowej.

Komu potrzebny jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest dokumentem, który jest potrzebny każdemu właścicielowi nieruchomości. Budynki i budowle wraz z upływem czasu ulegają zużyciu. Tym samym stają się mniej szczelne i następuje szybsza utrata ciepła, a co za tym idzie wzrastają koszty utrzymania. Konieczne jest zatem przeprowadzenie co jakiś czas prac remontowych i modernizacyjnych budynku. W takim przypadku właśnie audyt energetyczny jest dokumentem pomocnym w podjęciu decyzji o celowości termomodernizacji. Może być także potwierdzeniem dla banku udzielającego kredyt na inwestycję, że przedsięwzięcie jest efektywne z punktu widzenia ekonomii.

Co zawiera audyt energetyczny?

Opracowanie tworzące audyt energetyczny składa się ze strony tytułowej, karty audytu energetycznego budynku, w której zawarte są takie informacje, jak ogólne dane nieruchomości, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu. W dalszej części dokumentu zamieszczony jest wykaz dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał autor, a także wytyczne oraz uwagi dla inwestora. Następnie umieszczony jest spis inwentaryzacyjny budynku, ocena aktualnego stanu technicznego nieruchomości, propozycje możliwych ulepszeń oraz wyboru optymalnego rozwiązania, zestawienie wskazanych rodzajów i przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na końcu zawarty jest opis techniczny optymalnego wariantu modernizacji przewidzianego do realizacji. Sporządzenie takiego audytu można zlecić na przykład specjalistom z firmy EWE.

Różnice pomiędzy audytem energetycznym, efektywności energetycznej a elektroenergetycznym

Audyt efektywności energetycznej jest opracowaniem pełniejszym niż audyt energetyczny, gdyż jest poszerzony o analizę zużycia energii oraz urządzeń technicznych lub instalacji oraz obejmuje wykaz pomysłów służących poprawie efektywności energetycznej tych urządzeń i instalacji. Zawiera również informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Z kolei audyt elektroenergetyczny różnić się może zasadniczo od dwóch wyżej opisanych opracowań w zależności od tego, czy przeprowadzany jest dla budynku, czy konkretnego procesu technologicznego. Jest analizą prawidłowości doboru taryfy i mocy zamówionej w przypadku zakupu energii o średnim napięciu (poniżej 1kV), a także diagnozą strat w stacjach transformatorowych, występowania nadmiernych przepływów mocy biernej i ich kompensacji oraz propozycją optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez zmianę jej sprzedawcy.

Dzięki niemu uzyskuje wiedzę o aktualnym stanie budynku. Otrzymuje także informacje, jakich zmian można dokonać, aby modernizacja spowodowała zmniejszenie zużycia energii, co w efekcie pozwoli na znaczącą redukcję kosztów ogrzewania, a tym samym realne oszczędności.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj