Youth@Work podczas Europejskich Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych w Olsztynie

W ramach programu Youth@Work wspieranego przez Komisję Europejską już 12 października 2011 r. w Olsztynie rozpoczną się Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych. Celem inicjatywy jest wspieranie samozatrudnienia wśród osób młodych oraz umożliwienie im nawiązania bliższych kontaktów z firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Z badań „Przedsiębiorczość w UE i innych regionach” przeprowadzonych w 2009 r. przez Eurobarometr wynika, że młodzi ludzie wykazują duże zainteresowanie zakładaniem własnych przedsiębiorstw. Inicjatywa Youth@Work jest próbą wykorzystania i rozwinięcia tego entuzjazmu. Pogram ten ma na celu pomóc młodym Europejczykom w znalezieniu stałych i wartościowych miejsc pracy, oraz promować przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. Działalność Youth@Work polega na budowaniu kontaktów pomiędzy młodzieżą a MŚP oraz przekazywaniu informacji i porad tym spośród nich, którzy planują samozatrudnienie lub założenie własnej firmy.

Obecnie w ramach Youth@Work w całej UE organizowane są sesje informacyjne i szkoleniowe dla młodych osób. Dotyczą one głównie takich tematów, jak: „Jeśli nie pracownik to co?”, „Czy kiedykolwiek myślałeś o pracy w małym lub średnim przedsiębiorstwie?”. Te interaktywne warsztaty mają na celu zachęcić młodych ludzi szukających pracy, do uwzględnienia w swoich poszukiwaniach 23 milionów małych i średnich przedsiębiorstw działających w Europie, jako potencjalnych pracodawców. Celem sesji jest także wywołanie zmian w podejściu młodzieży do przedsiębiorczości, aby podjęli ryzyko i założyli własną działalność gospodarczą.

Program Youth@Work prowadzony jest przez Komisję Europejską i funkcjonuje w bliskiej współpracy z Siecią EURES oraz krajowymi Publicznymi Służbami Zatrudnienia (PSZ). Do pozostałych europejskich narzędzi i programów służących wspieraniu młodych ludzi w poszukiwaniu pracy lub zakładaniu działalności gospodarczej, należą:

Każdego dnia w portalu internetowym EURES można znaleźć ponad milion ofert pracy, a także informacje na temat możliwości zdobywania wiedzy w całej Europie. Sieć doradców EURES w całej UE zapewnia wsparcie i pomoc poszukującym pracy, którzy są zainteresowani podjęciem zatrudnienia w innym Państwie Członkowskim.

  • Twoja pierwsza praca z EURESem”

Nowy program mobilności zawodowej, który zacznie funkcjonować na początku 2012 r. Jego celem jest ułatwienie znalezienia kandydatów do pracy w zawodach, w których brakuje pracowników w całej Europie. Program zapewnia młodym ludziom w wieku 18-30 lat możliwość podjęcia pracy za granicą – jako element ich rozwoju zawodowego – oraz młodą, wykwalifikowaną i mobilną siłę roboczą pracodawcom, którzy jej poszukują. Celem programu jest stworzenie możliwości nawiązania kontaktu pomiędzy młodym pracownikiem zainteresowanym podjęciem zatrudnienia w innym Państwie Członkowskim a przedsiębiorstwem poszukującym młodych pracowników. Poszukujący pracy i pracodawcy
z MŚP mogą liczyć na wsparcie finansowe za udział w nowym programie mobilności.

Inicjatywa UE, wprowadzona w życie w 2010 r., mająca na celu rozszerzenie dostępu do mikrokredytów – pożyczek w wysokości do 25 tysięcy euro – dla osób planujących samozatrudnienie, założenie lub rozwój małego przedsiębiorstwa. Instrument jest dostępny dla bezrobotnych oraz osób, które przez pewien czas były nieobecne na rynku pracy (choć nie jest ograniczony do tej grupy), i którzy mają trudności z otrzymaniem zwykłego kredytu.

Program Youth@Work to działania prowadzone w ramach inicjatywy „Młodzież w ruchu”. Więcej informacji na temat Youth@Work oraz sesji organizowanych na terenie całej UE znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/youthonthemove/

Zaloguj się Logowanie

Komentuj