Urzędy sprawniejsze dzięki unijnym środkom

Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów usprawniających zarządzanie urzędem oraz poprawiające kompetencje urzędników.MSWiA uruchomiło nabór w ramach działania 5.2.1 PO Kapitał Ludzki.

To już piąty z kolei konkurs w ramach działania 5.2.1 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Do tej pory w różnego rodzaju projektach realizowanych w ramach działania wzięło udział ponad 900 jst. Niestety ogłoszony nabór potrwa tylko do końca grudnia i będzie ostatnim odbywającym się na dotychczasowych zasadach.

Andrzej Trzęsiara, zastępca dyrektora departamentu administracji publicznej MSWiA, przyznaje, że ogłoszenie konkursu w trakcie wyborów samorządowych jest dość niefortunne. Zapewnia jednak, że decyzja o terminie została niejako wymuszona.

- Ministerstwo rozwoju regionalnego zafundowało nam rewolucję w kryteriach finansowania i kryteriach wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki – tłumaczy Trzęsiara. Zmienione zasady wchodzą w życie od 1 stycznia 2011 r.

Oznacza to, że wszystkie tegoroczne konkursy w ramach PO KL muszą się zamknąć najpóźniej do końca roku. MSWiA postanowiło wykorzystać ten okres i przeznaczyło 20 mln na szybki nabór.

- Jest to bardzo bliźniaczy konkurs, do tego który realizowaliśmy w ubiegłym roku z alokacją 200 mln zł. Niestety tamten nabór trwał znacznie dłużej niż się spodziewaliśmy, co było spowodowane głównie problemami po stronie wnioskodawców. Chcieliśmy, aby projekty były dobrej jakości, co jak się okazało nieco skomplikowało całą procedurę naboru – przyznaje dyrektor. Teraz ma być inaczej.

Trzęsiara zaznacza, że wprowadzono kilka drobnych zmian, które usprawnią proces przygotowywania wniosków i wyboru projektów.

Zgodnie z „Przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów w ramach Poddziałania 5.2.1.” wnioskodawcy nie będący jednostkami samorządu terytorialnego będą mogli teraz składać po kilka wniosków o dofinansowanie. Zasadę jeden beneficjent jeden wniosek pozostawiono tylko w odniesieniu do jednostek samorządowych.

Zmodyfikowano również zakaz ubiegania się o dofinansowanie przez gminy i powiaty, które uczestniczyły wcześniej w projektach realizowanych w ramach poddziałania 5.2.1. W poprzednim naborze takie samorządy nie mogły ani ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie, ani w partnerstwie z innymi podmiotami.

Teraz udział takich jednostek jest możliwy, ale ich liczba nie może przekroczyć 20 proc. wszystkich JST uczestniczących w danym projekcie (w przypadku wniosku składanego przez podmiot nie będacy JST) lub 50 proc. wszystkich JST (w przypadku wniosku składanego przez samorząd).

Nowością, która z pewnością nie spodoba się gminom i powiatom, jest podwyższenie wymaganego wkładu własnego z 10 do 15 proc. Warto podkreślić, że wkład własny ma pochodzić ze środków właściwej jednostki samorządu terytorialnego uczestniczącej w projekcie.

Minimalna wartość projektu kwalifikującego się do dofinansowania to 300 tys. zł. Wartość maksymalna to 5 mln zł.

Wsparciem w ramach poddziałania 5.2.1 „Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej”, objęte są m.in. projekty podnoszące jakość oraz zwiększające dostępność usług świadczonych przez urzędy administracji samorządowej.

Na dofinansowanie mogą tez liczyć operacje usprawniające zarządzanie w urzędzie, a także podnoszące kompetencje pracowników samorządowych.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj