Trzeba „zazielenić” unijne rolnictwo

Należy jak najszybciej zreformować politykę rolną Unii Europejskiej, tak aby była ona bardziej proekologiczna, gdyż jest to dobre nie tylko dla ludzkiego zdrowia, ale i dla gospodarki – twierdzi prof. Alan Matthews z irlandzkiego Trinity College w Dublinie. Jest on autorem sprawozdania dotyczącego reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na nadchodzące lata.

Komisja Europejska proponuje, aby po 2013 roku zmienić zasady przyznawania unijnych dopłat bezpośrednich w rolnictwie. Modyfikacje przewidują, że od tej pory 30 proc. ogólnej kwoty tych unijnych dopłat będzie uzależnionych od realizacji proekologicznych kryteriów. Zgodnie z propozycjami KE, rolnicy, którzy nie spełnią tych warunków, otrzymają z UE mniej pieniędzy niż inni, którzy dbają o ochronę środowiska.

Wśród wspomnianych „zielonych” kryteriów jest m.in. prowadzenie przez rolników organicznej uprawy (czyli pozbawionej nawozów sztucznych) czy też odkładanie części gruntów na cele ekologiczne, tzw. obszary prośrodowiskowe (EFA – ang. skrót od Ecological Focus Area).

Według prof. Matthewsa, propozycje Komisji Europejskiej idą we właściwym kierunku, choć ich szczegóły budzą pewne wątpliwości. Jego zdaniem, „nie ma powodów, by odkładać działania” służące zazielenieniu unijnego rolnictwa.

Do zalet proponowanych rozwiązań zaliczył to, że nie pociągają one za sobą dodatkowych kosztów i że wyznaczą wspólne standardy „zielonego” rolnictwa w UE. Matthews uważa również, że wytyczenie EFA pozwoli ochronić bioróżnorodność i jakość wód.

Irlandzki ekspert twierdzi, że należy kontynuować „zazielenienie” Wspólnej Polityki Rolnej nawet jeśli niektóre, bardziej rozwinięte państwa UE, zyskają na nich więcej niż pozostałe.

Prof. Matthews wskazał jednak przy tym, że propozycje KE wymagają poprawek i uściślenia. Jego zdaniem, trzeba np. wyjaśnić, czy te rozwiązania będą obowiązkowe czy dobrowolne dla rolników.

Naukowiec postulował także, aby w wieloletnim budżecie UE 2014-2020 przeznaczyć dla „zazielenienia” rolnictwa więcej pieniędzy niż obecnie proponuje to Komisja Europejska.

Eurodeputowani mają w czerwcu przedstawić sprawozdanie na temat propozycji KE na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Ostateczna decyzja Parlamentu Europejskiego spodziewana jest jednak później – już po ukończeniu prac nad wieloletnim budżetem UE na lata 2014-2020.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj