Rola Internetu i sieci jako podstawowych elementów życia codziennego

Druga doroczna edycja raportu Cisco Connected World Technology Report analizuje związki między zachowaniem ludzi, Internetem i wszechobecnością technologii sieciowych. Związki te mają zachęcać do przemyśleń na temat sposobów utrzymania konkurencyjności firm wobec wpływu trendów związanych ze stylem życia i technologią.

Raport globalny oparty na ankiecie przeprowadzonej wśród studentów i pracowników w wieku do 30 lat w 14 krajach analizuje współczesne wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami starającymi się zachować równowagę między aktualnymi i przyszłymi potrzebami pracowników i firm. Analiza ta uwzględnia rozwój funkcji w zakresie mobilności, wzrost liczby zagrożeń oraz technologie opracowywane w celu zapewnienia coraz szerszego dostępu do informacji – od wirtualizowanych centrów przetwarzania danych i środowisk przetwarzania rozproszonego po tradycyjne sieci przewodowe i bezprzewodowe.

Wyniki badania dowodzą, że co trzeci student i pracownik w młodym wieku uważa Internet za podstawowy czynnik niezbędny do życia, porównywalny z powietrzem, wodą, pokarmem i schronieniem, co potwierdza coraz istotniejszą rolę sieci w życiu człowieka. Ponad połowa respondentów stwierdziła również, że nie mogłaby żyć bez Internetu, określając go jako „integralny element ich życia”.

Powyższe wnioski, a także wiele innych, dają szerszy obraz nastawienia, oczekiwań i zachowań następnego pokolenia pracowników. Pozwalają również prognozować ich wpływ na wszystkie dziedziny biznesu, od komunikacji i mobilnego stylu życia po rekrutację, bezpieczeństwo firmowe oraz konkurencyjność przedsiębiorstw.

Internet jednym z podstawowych czynników niezbędnych do życia

Powietrze, woda, Internet: Co trzeci student i pracownik (33%) biorący udział w globalnym badaniu wierzy, że Internet to czynnik podstawowy. Prawie połowa (49% studentów i 47% pracowników) respondentów uważa, że jest on „prawie tak samo ważny”. Ogółem czterech na pięciu studentów i młodych pracowników twierdzi, że Internet pełni niezwykle ważną rolę w ich życiu codziennym.

Czynnik niezbędny do życia:
Ponad połowa respondentów (55% studentów i 62% pracowników) stwierdziła, że nie mogłaby żyć bez Internetu, określając go „integralnym elementem ich życia”.

Środek komunikacji:
W obliczu wyboru między łączem internetowym a samochodem większość studentów na całym świecie – prawie dwóch na trzech (64%) – wybrałaby łącze internetowe.

Nowy model życia w społeczeństwie

Pierwsza miłość: Dwóch na pięciu studentów (40%) biorących udział w badaniu na całym świecie stwierdziło, że Internet jest dla nich ważniejszy niż randki, spotkania ze znajomymi lub słuchanie muzyki.

Życie w społeczeństwie 2.0:
Poprzednie pokolenia preferowały kontakty osobiste z innymi ludźmi, natomiast pokolenie przyszłości skłania się ku interakcjom internetowym. Więcej niż jeden student na czterech (27%) stwierdził, że aktualizacja konta na Facebooku jest ważniejsza od chodzenia na imprezy i randki, słuchania muzyki lub spędzania czasu ze znajomymi.

Dostęp do informacji za pośrednictwem urządzeń mobilnych… oraz koniec telewizji i gazet?

Waga urządzeń mobilnych: Dwie trzecie studentów (66%) oraz ponad połowa pracowników (58%) stwierdza, że urządzenia mobilne (laptop, smartfon, tablet) są „najważniejszą technologią w ich życiu”.

Rosnąca popularność smartfonów i mobilności:
Smartfony mają szansę przejąć od komputerów biurkowych pozycję najpopularniejszego narzędzia w perspektywie globalnej. 19% studentów uważa smartfony za swoje „najważniejsze” urządzenia wykorzystywane na co dzień. Dla porównania wartość dla komputerów biurkowych w tej kategorii wynosi 20%. To wynik sygnalizujący coraz większą dominację smartfonów i oczekiwany wzrost popularności wśród następnego pokolenia absolwentów szkół wyższych wkraczających na rynek pracy. To również czynnik zachęcający do debaty nad standardowym modelem pracy w biurze, w odróżnieniu od możliwości połączenia się z Internetem i pracowania w dowolnym miejscu, na przykład w domu lub miejscach publicznych. W raporcie z 2010 roku trzech pracowników na pięciu (60%) na całym świecie stwierdziło, że nie trzeba siedzieć w biurze, aby pracować wydajnie.

Zmierzch telewizji:
Wyniki obu raportów dowodzą, że popularność telewizji wśród studentów i młodych pracowników spada na korzyść urządzeń mobilnych, takich jak laptopy i smartfony. Na całym świecie mniej niż 1 student (6%) i 1 pracownik (8%) na 10 stwierdził, że telewizor jest najważniejszym urządzeniem technologicznym w jego codziennym życiu. Programy telewizyjne i filmy są coraz częściej dostępne na urządzeniach mobilnych, w związku z czym oczekiwany jest dalszy spadek popularności telewizji.

Kres gazet drukowanych?
Tylko jeden student i pracownik (4%) na 25 respondentów badanych na całym świecie stwierdził, że gazeta jest najważniejszym źródłem informacji.

Ochrona drzew:
2 studentów na 5 (21%) nie kupiło drukowanej książki (poza podręcznikami niezbędnymi podczas zajęć dydaktycznych) w księgarni od ponad dwóch lat lub nie kupiło jej nigdy.

Wpływ mediów społecznościowych

Interakcje za pośrednictwem Facebooka:
Około 9 studentów (91%) i pracowników (88%) na 10 na całym świecie przyznało się do posiadania konta w serwisie Facebook. 89% studentów i 73% pracowników z tej grupy sprawdza swoje konto Facebook co najmniej raz dziennie. 1 osoba na 3 (33%) z tej grupy przyznała, że sprawdza swoje konto co najmniej 5 razy dziennie.

Internet zapewnia rozrywkę czy przeszkadza?
Studenci informują również o częstych przypadkach przerywania pracy nad projektami lub zadaniami domowymi, spowodowanych wiadomościami wysyłanymi przez komunikatory, aktualizacjami portali społecznościowych i połączeniami telefonicznymi. W określonej godzinie ponad 4 studentów na 5 (84%) potwierdziło co najmniej jeden przypadek przerwania pracy. Prawie 1 student na 5 (19%) stwierdził, że praca została przerwana co najmniej sześciokrotnie – co daje średnią co najmniej raz na 10 minut. 1 student na 10 (12%) przyznał, że przestał liczyć przypadki przerwania pracy podczas prób skupienia się na projekcie.

Praca to życie:
7 na 10 pracowników „zaprzyjaźniło” się ze swoimi kierownikami i/lub współpracownikami na Facebooku, co sygnalizuje, że granica między życiem zawodowym i osobistym stała się niezwykle cienka – prawie niewidoczna. W Stanach Zjednoczonych zanotowano niższy odsetek pracowników, którzy „zaprzyjaźnili” się z kierownikami i współpracownikami – postąpił tak zaledwie 1 na czterech (23%), mimo że 2 na 5 (40%) zaprzyjaźniło się ze współpracownikami.

Służbowa poczta pantoflowa:
Spośród pracowników korzystających z portalu Twitter ponad 2 na 3 (68%) śledzi działania kierownika lub współpracowników na tym portalu. 42% z nich śledzi działania przedstawicieli obu grup jednocześnie, natomiast jedna trzecia (32%) preferuje zachować prywatność w swoim życiu. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie firmy Cisco przez agencję InsightExpress, zewnętrzną firmę ze Stanów Zjednoczonych, zajmującą się badaniami rynkowymi. Badanie globalne składa się z dwóch ankiet. Jedna z nich dotyczy studentów, a druga młodych pracowników w wieku do 30 lat. Każda ankieta przeprowadzona została wśród 100 respondentów z każdego z 14 krajów, co dało całkowitą liczbę 2 800 respondentów. Badanie przeprowadzono w następujących 14 krajach: USA, Kanada, Meksyk, Brazylia, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Rosja, Indie, Chiny, Japonia i Australia.

Pokolenie Internetu wkracza na rynek pracy – dotyczy to również Polski. Warto zadać pytanie: Czy firmy są na to przygotowane? Wyniki raportu Cisco Connected World Technology Report powinny skłonić przedsiębiorstwa do ponownej analizy potencjalnych kierunków zmian w celu pozyskania utalentowanych pracowników i ukształtowania modeli biznesowych. Nie ulega wątpliwości, że świat się zmienia – jest o wiele bardziej zależny od Internetu, a każde następne pokolenie będzie pogłębiało tę tendencję. Już teraz dyrektorzy IT muszą zaplanować rozwój obsługiwanych sieci i skalować je pod kątem bezpieczeństwa i mobilności wymaganej przez pracowników następnego pokolenia. Jednocześnie działania te muszą być poparte odpowiednią analizą zasad korporacyjnych”. – komentuje Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny firmy Cisco w Polsce.

Styl życia prosumentów stanowiących połączenie profesjonalistów i konsumentów w środowisku pracy, ich oczekiwania wobec technologii oraz zachowania w zakresie dostępu do informacji zmieniają charakter komunikacji biznesowej w skali globalnej. Raport Cisco Connected World Technology Report dostarcza przedsiębiorstwom informacji o tym w jaki sposób uzyskać przewagę konkurencyjną w zakresie decyzji dotyczących infrastruktury informatycznej i zarządzania zasobami ludzkimi”. – informuje Dave Evans, główny futurolog w firmie Cisco.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj