Prosta Spółka Akcyjna jako nowa forma prowadzenia działalności już od 1 marca 2020 roku

Piotr Nedziewicz

Na zdjęciu Piotr Nędzewicz, PPNT

2 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę o prostej spółce akcyjnej (PSA). Jest ona odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowiska startupowe, inwestorów kapitałowych oraz podmioty wdrażające nowe technologie. PSA ma łączyć cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z zaletami spółki akcyjnej.

Prosta spółka akcyjna, jako nowa forma prowadzenia działalności, jest od wielu miesięcy wyczekiwana przed osoby działające w branży technologicznej. Ma na celu likwidację restrykcyjnych zapisów obowiązującego kodeksu spółek handlowych, wzrost elastyczności prowadzenia biznesu i ułatwienie podejmowania wiążących decyzji. Trudne do wyobrażenia jest bowiem, że niewielkie zespoły innowatorów, opracowujących nowe rozwiązania, podlegają tym samym restrykcyjnym przepisom, co dojrzałe przedsiębiorstwa, dysponujące wielomilionowym majątkiem.

Czy prosta spółka akcyjna wpłynie na wzrost liczby wdrażanych technologii i przyspieszy budowę innowacyjnych biznesów?
Młodzi przedsiębiorcy wprowadzający na rynek nowe rozwiązania od lat borykali się z ograniczeniami stawianymi przez obowiązujące regulacje prawne. Najczęściej wybierana forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegała rygorystycznym wymogom stawianym przez kodeks spółek handlowych. Niewątpliwą zaletą nowej formy jest stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, a następnie funkcjonowanie spółki. Wg uchwalonych przepisów, wspólnicy będą mogli korzystać z wszystkich elektronicznych form komunikacji podczas podejmowania wiążących uchwał. Wiele kwestii będzie uregulowanych umową spółki, a do jej założenia będzie potrzebny bardzo niski kapitał w wysokości zaledwie 1 zł. Nowością będzie możliwość wnoszenia do spółki pracy, czy świadczonych usług w zamian za akcje, a nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów) dodatkowo skrócą proces podejmowania decyzji.

A co w przypadku, gdy biznes rozwijany w oparciu o nową technologię okaże się nietrafiony?
Nierzadko zdarza się, że na rynku pojawiają się bardziej optymalne rozwiązania, a modyfikacja przyjętego modelu biznesowego nie daje szans na uzyskanie rentowności. Doświadczeni przedsiębiorcy wiedzą, że o raz utworzonej spółce nie da się zapomnieć z dnia na dzień. Proces likwidacji to dla wielu droga przez mękę, która nie dość, że trwa przynajmniej kilkanaście miesięcy, to jest przy tym bardzo kosztowna. Wg nowego podejścia możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji, poprzez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza. Jest to niewątpliwie bardzo duże udogodnienie.

Elementy wzięte pod uwagę przy konstrukcji nowej formy prawnej prowadzenia działalności zostały skrupulatnie dostosowane do bolączek przedsiębiorcy wdrażającego na rynek nowoczesne rozwiązania. Jestem przekonany, że innowacyjność wymaga elastyczności, a wprowadzanie do systemu prawnego zmian przyczyniających się do odbiurokratyzowania działalności jest krokiem we właściwym kierunku.

Autorem komentarza jest Piotr Nędzewicz, Dział Sprzedaży i Komercjalizacji Badań PPNT

Zaloguj się Logowanie

Komentuj