Powierzchnia biurowa dla pracownika. Jak duże powinno być biuro?

©  adobestock

© adobestock

Biura to pomieszczenia, w których pracownicy spędzają dużą część swego życia. Z tego powodu funkcjonowanie tych miejsc związane jest z określonymi wymogami. Co warto wiedzieć na ten temat? Co mówią przepisy BHP?

Powierzchnia biurowa a czynniki szkodliwe

Pierwszą bardzo ważną kwestią jest lokalizacja biura. Nie powinna się ona znajdować w suterenach czy piwnicach budynków. Pomieszczenia biurowe muszą być odpowiednio wentylowane, oświetlone, a także ogrzewane. Wszelkie niekorzystne dla zdrowia czynniki takie jak hałas, wilgoć, czy drgania mają negatywny wpływ na zdrowie osób długo przebywających w danym pomieszczeniu.

Warto zaznaczyć, że problematyka ta została omówiona w artykułach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.; zwanego dalej rbhp).

Powierzchnia dla pracownika – od czego jest zależna?

Minimalna powierzchnia, jaka powinna być przydzielona do jednego pracownika, wynosi 13 m kw. wolnej objętości pomieszczenia. Oprócz tego zgodnie z przepisami musi przypadać min. 2 m kw. wolnej, czyli niezajętej przez sprzęty podłogi. Oznacza to, że biuro, w którym pracuje 15 osób, powinno mieć minimum 30 m kw. wolnej podłogi.

Warto zaznaczyć, że kwestia ta uzależniona jest od rodzaju biura. Przykładowo w pomieszczeniach typu open space, czyli otwartych biurach, powierzchnia na jednego zatrudnionego wynosi 15 m kw. Tymczasem biurka przechodnie, tzw. hot desk to pomieszczenia biurowe, w których wystarczy jedynie 8 m kw. na osobę.

Jaka powinna być wysokość biura?

Ważną kwestią jest ponadto wysokość pomieszczenia biurowego, zwanego w przepisach pomieszczeniem stałej pracy. Jeżeli w lokalu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, wówczas wysokość pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż 3 m. Wysokość ta może być obniżona w sytuacji, gdy w pomieszczeniu zastosowana została klimatyzacja. Warunkiem jest tu jednak uzyskanie zgody wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Wysokość z 3 metrów może być zmniejszona do 2,5 metra, kiedy w danym biurze nie pracuje więcej niż czterech pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej 15 m kw. wolnej objętości pomieszczenia.

Oprócz tego bardzo ważną kwestią, na jaką warto zwrócić uwagę jest wystrój samego wnętrza. Pomieszczenie to powinno być ergonomiczne i czyste. Dobrze, aby było odpowiednio oświetlone i jak najlepiej wykorzystywało światło dzienne. Czynniki te, podobnie jak odpowiednia przestrzeń biura również mają wpływ na produktywność osób zatrudnionych w danej firmie.

Jeżeli szukacie nowych powierzchni biurowych to warto sprawdzić portal https://www.biznesowi.pl

Zaloguj się Logowanie

Komentuj