Nowy projekt sieci szerokopasmowych

Uzgodnione zostały zasady współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Telekomunikacją Polską SA a Urzędem Komunikacji Elektronicznej w zakresie planowanych inwestycji TP SA w kontekście przygotowywanego projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” oraz projektów sieci szerokopasmowych w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Podczas spotkania, które odbyło się 17 września, ustalono metodologię wyznaczania obszarów, na których  zbudowana będzie sieć szerokopasmowa. Uzgodniono również sposób przekazywania danych o infrastrukturze posiadanej przez Telekomunikację Polską SA.

Spotkanie z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Krzysztofa Hetmana, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anny Streżyńskiej i wiceprezesa zarządu Telekomunikacji Polskiej SA Piotra Muszyńskiego odbyło się w Warszawie z inicjatywy MRR.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj