Nowe laboratoria Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

instytut-agrofizyki

© Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Trwa budowa Centrum Badawczo-Innowacyjnego Instytutu Agrofizyki PAN im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie. W nowym obiekcie znajdą się laboratoria i pracownie, w których prowadzone będą m.in. badania nad zapewnieniem odpowiedniej jakości owoców i warzyw, pozyskiwaniem nowego materiału energetycznego czy opracowaniem mechanizmów przeciwdziałania erozji gleb. Uruchomiona zostanie także pilotażowa linia produkcyjna oleju rzepakowego, zachowującego cenne dla zdrowia substancje.

Centrum Badawczo-Innowacyjne powstaje dzięki blisko 23,8 mln zł dofinansowania z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Jego budowa rozpoczęła się w sierpniu 2013 r. Widoczna jest już bryła obiektu. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na październik 2014 r. Jednocześnie trwają przygotowania do zakupu wyposażenia aparaturowego i meblowego.

W budynku znajdzie się 7 laboratoriów: ekstruzji, biomasy energetycznej, żywności funkcjonalnej, wzrostu i hodowli glonów, wzrostu i adaptacji roślin do warunków środowiskowych, badań erozyjnych, mikrobiologii i biochemii, a także 2 pracownie: przechowywania owoców i warzyw w kontrolowanej atmosferze oraz przygotowywania prób.

W laboratorium biomasy energetycznej naukowcy pracować będą nad stworzeniem technologii pozyskiwania nowego surowca energetycznego – olejosłomy gorczycowej. Powadzone badania dadzą szansę na zapoczątkowanie nowego kierunku uprawy gorczycy.

Innym gatunkiem roślinnym wykorzystywanym w Centrum Badawczo-Innowacyjnego będzie rzepak. W laboratorium żywności funkcjonalnej planuje się uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjno-technologicznej, która umożliwi wytwarzanie sałatkowego oleju rzepakowego, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wpływu światła, wysokiej temperatury i tlenu. Zastosowanie nowoczesnej metody sprawi, że pozyskiwany olej zachowa związki prozdrowotne, takie jak karotenoidy, tokoferole, sterole.

W celu poprawy efektywności upraw roślinnych naukowcy będą analizować procesy erozji gleby i oceniać metody stosowane w przeciwdziałaniu tego zjawiska, a także badać adaptację roślin uprawnych do zmieniających się warunków środowiskowych. Ponadto, w powstającym obiekcie prowadzone będą pomiary w zakresie opracowywania optymalnych warunków do przechowywania owoców i warzyw, by zapewnić ich jak najlepszą jakość w różnych terminach po zbiorze.

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie zrealizował już dwa projekty współfinansowane ze środków PO RPW, w ramach których rozbudowane i doposażone zostały laboratoria Centrum Doskonałości „AGROPHYSICS” oraz utworzone zostało Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej, gdzie prowadzone są m.in. badania nad uzyskiwaniem energii z alg. Przedsięwzięcia w znaczący sposób przyczyniły się do wzrostu aktywności naukowej Instytutu, która zostanie jeszcze bardziej rozwinięta dzięki realizacji projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie”.

Jednostka ma szansę stać się ważnym, ponadregionalnym ośrodkiem badań dotyczących wykorzystywania produkcji rolnej do celów spożywczych i energetycznych. Z wyników prac prowadzonych w nowych laboratoriach Instytutu Agrofizyki będą korzystać przedsiębiorstwa działające w obszarze produkcji energii odnawialnej z biomasy oraz zajmujące się roślinną produkcją rolniczą oraz produkcją żywności.

Projekt „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” realizowany jest w ramach Działania I.3 PO RPW Wspieranie innowacji. Całkowita wartość inwestycji to blisko 26,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi niemal 22,5 mln zł.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj