Nowe laboratoria agrofizyczne w Lublinie już otwarte

Do 3 czerwca 2011 r. potrwa w Lublinie międzynarodowa konferencja „Agrophysics for Quality of Life” – Agrofizyka dla jakości życia. Konferencję rozpoczęto 31 maja 2011 r. uroczystym otwarciem 18 nowych laboratoriów Instytutu Agrofizyki PAN, wyposażonych dzięki środkom z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

– Inwestycja ta stanowi doskonały impuls dla rozwoju Lublina i całego regionu – powiedział podczas uroczystości otwarcia nowych obiektów Instytutu Michał Ziętara, dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych w MRR.

Na stworzenie nowych, doskonale wyposażonych laboratoriów oraz nadbudowę nowego budynku przeznaczono ponad 51 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej wyniosło ponad 46 mln zł.

W ramach projektu Programu Rozwój Polski Wschodniej „Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej” powstało 6 laboratoriów, przystosowanych do badań nad najnowocześniejszymi biopaliwami, między innymi wytwarzanymi z biomasy alg. Te laboratoria umożliwią też wypracowanie sposobów na maksymalne zagospodarowanie produktów ubocznych przetwórstwa spożywczego i działalności rolniczej. Realizacja projektu właśnie dobiega końca.

Natomiast w ramach ukończonego nieco wcześniej projektu Programu Rozwój Polski Wschodniej „Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości AGROPHYSICS” powstało aż 12 laboratoriów, wyposażonych w kilkadziesiąt aparatów i urządzeń pomiarowych, takich jak laboratoryjny system rentgenowski do oznaczania struktury materiałów roślinnych czy mikroskop sił atomowych.

Przeprowadzono też prace budowlane: zburzono jeden z istniejących obiektów PAN, a na starych fundamentach nadbudowano nowoczesny budynek, wyposażony nie tylko w potrzebne XXI-wiecznym naukowcom instalacje i aparaturę naukowo-badawczą, ale też w infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych. Prace budowlane wykonano również w głównym budynku Instytutu Agrofizyki PAN, gdzie znajduje się część nowych laboratoriów Centrum Doskonałości AGROPHYSICS.

Centrum Doskonałości

Unowocześnienie zaplecza badawczego instytutu naukowego pociąga za sobą rozszerzenie współpracy z przedsiębiorstwami. Szczególnie, że Instytut Agrofizyki PAN ma status Centrum Doskonałości.

Centra Doskonałości to platformy bliskiej współpracy naukowców z przemysłem. W takich miejscach nowoczesne badania na najwyższym światowym poziomie powstają jako odpowiedzi na konkretne problemy, z którymi boryka się przemysł. Najbardziej znanym przykładem Centrum Doskonałości jest Dolina Krzemowa, współpracująca z pobliskim Stanford University.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj