Niemal 1,5 mld zł dla firm z Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia

© freeimages.com

© freeimages.com

Województwa lubelskie, dolnośląskie i podkarpackie rozpoczynają współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), który będzie wdrażał w tych regionach instrumenty zwrotne. Do firm trafi niemal 1,5 mld zł, w tym 1,22 mld zł funduszy unijnych z programów regionalnych (RPO). Na współpracę z BGK należącym do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, zdecydowało się już 8 województw.

Do tej pory umowy uruchamiające zwrotne wsparcie ze środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości, podpisało z bankiem pięć regionów. Należą do nich: Pomorze, Wielkopolska, Łódzkie, Pomorze Zachodnie i Podlasie. Dziś do tego grona dołączyły województwa: lubelskie, dolnośląskie i podkarpackie. Umowy zostały zawarte na okres od listopada 2016 r. do grudnia 2023 r.

–Korzyści z realizacji przedsięwzięć prorozwojowych w  formule zwrotnej są oczywiste, dlatego zależy nam na zwiększeniu stopnia wykorzystania instrumentów finansowych i możliwie jak najszerszym ich zastosowaniu. Przełoży się to też na efektywniejsze i szybsze inwestowanie funduszy 2014-2020podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

W województwie podkarpackim kwota wsparcia wyniesie 257,05 mln zł (w tym 218 mln zł z UE), w lubelskim 425,85 mln zł (z czego 362 mln zł z UE), zaś w województwie dolnośląskim przeznaczono na ten cel kwotę 757,96 mln zł (642 mln zł z UE). Łączna kwota powierzonych w zarządzanie środków wynosi 1,44 mld zł, w tym 1,22 mln zł to środki unijne, 203,28 mln zł wkład krajowy a 12,85 mln zł wkład własny pośredników finansowych.  Będą one skierowane przede wszystkim na inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, ale odbiorcami mogą być również TBSy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czy osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

O tym, jak ulokować unijne środki i jak w efektywny sposób wesprzeć swoich przedsiębiorców decydują regiony. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z szerokiej oferty finansowej – pożyczki, poręczenia oraz inwestycje kapitałowe– powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Nasze doświadczenie pokazuje, że zwrotne instrumenty finansowe to bardzo efektywne mechanizmy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w regionach- dodaje Cieszyński.

–W pozostałych regionach trwają zaawansowane prace nad uruchomieniem instrumentów finansowych do końca bieżącego roku. Ministerstwo aktywnie wspiera te działania i oczekuje, że już niedługo kolejne regiony podpiszą umowy z BGK – poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dystrybuował środki poprzez sieć pośredników finansowych w regionach oraz za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy, korzystając z doświadczenia w organizowaniu takiej formy wsparcia zdobytych w perspektywie 2007-2013. Wybrane podmioty będą oferować wsparcie przedsiębiorcom i osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym osobom bezrobotnym.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z szerokiej gamy produktów finansowych m.in. poręczeń, mikropożyczek, pożyczek obrotowo-inwestycyjnych, pożyczek inwestycyjnych, pożyczek na wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych czy wejść kapitałowych.

Wspierane będą również inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i budownictwie mieszkaniowym, prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko czy projekty obejmujące rozwój lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.Wsparcie będzie skierowane również na tworzenie nowych miejsc pracy.

Wybraliśmy do dofinansowania projekty dotyczące uruchomienia wsparcia w formie mikropożyczek, pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców. W sumie to ok. 757 mln złotych, które będzie można przeznaczyć na rozwój działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i wzmocnienie konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców. Wsparcie obejmie przedsiębiorców oraz osoby pozostające bez pracy. Szacujemy, że z pomocy może skorzystać nawet kilka tysięcy beneficjentów. Projekt będziemy realizować do 2023 roku – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał wyboru 4 projektów, które utworzą tzw. fundusz funduszy. Menadżerem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który wyłoni pośredników finansowych, a ci z kolei będą oferować wsparcie przedsiębiorstwom i osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą. Pozwoli to objąć wsparciem na terenie naszego województwa tysiące przedsiębiorstw, a także osoby dopiero startujące w biznesie– powiedział Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj