Nie bójmy się czwartego P!

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach zaprasza do udziału w konferencji „Nie bójmy się czwartego P!”, która odbędzie się 6 czerwca w tarnogórskim Pałacu w Rybnej. Uczestnicy konferencji będą rozmawiać na temat problemów związanych z realizacją inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, która mimo licznych sukcesów w krajach zachodnich, w Polsce nadal wzbudza wiele kontrowersji.

- Chcemy tą konferencją rozwiać wszystkie wątpliwości, przekonać samorządowców do szukania partnerów prywatnych przy realizacji niezbędnych inwestycji w gminie. Zaprosiliśmy przedstawicieli gmin, które realizowały inwestycje w PPP, aby podzielili się swoimi doświadczeniami. Wiemy, że gminy, które przełamały strach i podpisały umowy w PPP , rozpisują kolejne inwestycje w tej formule, a to chyba o czymś świadczy – mówi Justyna Ślęzok, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach.

- W ramach konferencji uczestnicy poza uzyskaniem wiedzy na temat zasad przygotowania i realizacji projektów PPP na szczeblu samorządowym, będą mieli również okazję poznania konkretnych przedsięwzięć realizowanych już na tych zasadach w Polsce. W drugiej części spotkania goście – w formie warsztatów – wezmą udział we wspólnym planowaniu projektu PPP. Umożliwi to dokonanie oceny możliwości wdrażania przedsięwzięć publiczno-prywatnych w konkretnych przypadkach – zaprasza Tomasz Wojtczak, wiceprezes IPH w Tarnowskich Górach – pomysłodawca konferencji, jednocześnie twórca programu Opiekaprojekt.pl.

- Ta forma współpracy, dość powszechna i sprawdzona na zachodzie może przynieść dobre wyniki też w Polsce. Jeśli uda nam się przekonać samorządowców to przedsiębiorcy zyskają możliwość realizacji inwestycji z wiarygodnym partnerem jakim jest samorząd – dodaje Justyna Ślęzok.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry i Starosta Tarnogórski. Współorganizatorami konferencji są: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz oraz AT GROUP S.A. w Krupskim Młynie.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego, zainteresowanych problematyką PPP w kontekście planowanych przedsięwzięć publicznych oraz inwestorów prywatnych rozważających podjęcie współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Organizatorzy przewidują liczny udział władz samorządowych (starostów, burmistrzów, wójtów), z terenu powiatu tarnogórskiego, lublinieckiego, strzeleckiego, gliwickiego, będzińskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, krapkowickiego, Bytomia, Katowic, Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Piekar Śląskich oraz przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w formie PPP. Udział potwierdziły również władze samorządowe gmin, które realizują już projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj