Konsultant SAP i wsparcie aplikacyjne – dlaczego warto skorzystać?

biznes

Konsultant SAP i wsparcie aplikacyjne – dlaczego warto skorzystać?

Wdrożenie systemu SAP jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym dla każdej firmy. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywa współpraca z firmą wdrożeniową. Na niej spoczywa znaczna część obowiązków związanych z implementacją systemu i odpowiedzialność za jej powodzenie. Wiedza i doświadczenie partnerów SAP powinny być jednym z podstawowych kryteriów wyboru firmy wdrożeniowej. Sprawdźmy, dlaczego warto z nich skorzystać.

Wdrożenie programu SAP poprzedza wnikliwa analiza procesów biznesowych we wszystkich obszarach jej funkcjonowania, które pokrywają się z poszczególnymi modułami systemu. Są to między innymi controlling, kadry i płace, zaopatrzenie, logistyka, finanse. Wsparcie partnerów SAP pozwala na reorganizację funkcjonowania firmy, co nie tylko przygotowuje firmę na wdrożenie nowego systemu, ale też przekłada się na jej sprawniejsze zarządzanie i bardziej efektywną pracę.

Wiedza nie tylko informatyczna

Konsultanci SAP dysponują nie tylko wiedzą typowo informatyczną. Wdrożenie to też dodatkowa wartość dodana w postaci couchingu biznesowego. Liczba wdrożeń, firm, rozległość branż pozwala konsultantom na gromadzenie informacji na temat najlepszych praktyk na rynku z różnych branż. Do naszych klientów należą firmy z polskim i zagranicznym kapitałem z sektora budowlanego, spożywczego, medialnego, logistycznego, finansowego, motoryzacji i farmacji – mówi Piotr Pudelski, dyrektor konsultingu z firmy itelligencegroup.com, oferującej wdrożenia SAP.

Dla efektywnego wdrożenia nie jest przeszkodą również brak wiedzy informatycznej – od tego są konsultanci SAP. Ich zadaniem jest m.in. przełożenie potrzeb firmy na język systemowy. Jak wygląda współpraca z takim konsultantem? Identyfikacja potrzeb firmy, przebiegu procesów biznesowych, zależności między poszczególnymi działami przebiega na podstawie rozmów z pracownikami, ale stworzenie planu wdrożenia należy do zadań partnera. Po wdrożeniu konsultant przeszkoli pracowników firmy korzystać z systemu i jego funkcjonalności.

Jak uniknąć pułapek wdrożenia?

Wdrożenie systemu wymaga od całej firmy i jej pracowników dużego wysiłku organizacyjnego, czasowego, zrozumienia dla dodatkowych obowiązków, wykonywanych niezależnie od codziennej pracy. Z doświadczenia konsultantów SAP wynika, że w każdym projekcie pojawiają się krytyczne momenty związane z relacjami międzyludzkimi. Są one rezultatem czasami przeciążenia pracą, nadmiernym tempem zadań, konfliktami osobistymi. Dobry konsultant jest w stanie na bazie swoich dotychczasowych wdrożeń pewne sytuacje przewidzieć i im zapobiegać. Zazwyczaj też wdrożenie projektu zakłada stworzenie dodatkowego systemu motywacyjnego dla pracowników i liderów wdrożenia, spotkania integracyjne, po to by poprawić atmosferę i zaangażowanie w pracę.

Każdy nowy projekt w firmie nie jest wolny od pułapek. Kłopoty z funkcjonowaniem systemu SAP, o których czasami donosi prasa, czy media branżowe są nie tyle związane z wadliwym oprogramowaniem, co brakiem konsekwencji w wprowadzaniu zmian, które założono w programie implementacji. Skorzystanie z doświadczenia partnerów SAP pozwala zidentyfikować ewentualne słabe punkty i odpowiednio się na nie przygotować – tak, by w pełni wykorzystać zalety systemu SAP do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Zaloguj się Logowanie

Komentuj