Inkubator Technologiczny w Kaliszu

Wywiad z Piotrem Sadowskim, Prezesem Fundacji Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który od 2008 roku przekształca się w Inkubator Technologiczny.

Co zadecydowało o takim kierunku zmian i w jakim podążą one w najbliższej przyszłości?

Fundacja KIP, jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w kraju, zorganizowała już w 1995 roku Inkubator Przedsiębiorczości. Inkubator powstawał jako inicjatywa samorządu lokalnego Miasta Kalisza, który zadecydował w 1993 r. o ustanowieniu Fundacji KIP oraz użyczył na 20 lat kompleks budynków o powierzchni 5000m2.

Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu był w tamtym czasie największym inkubatorem w Polsce. Stopniowo jednak zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że oferta Inkubatora wyczerpuje się. Jest na rynku coraz więcej lokali i kwestia wyszukania taniego pomieszczenia dla przedsiębiorcy nie jest już sprawa priorytetową. Nasza Fundacja już od 2003 roku brała udział w pracach nad budowaniem strategii innowacyjnej Wielkopolski, tak powstała koncepcja przekształcania Inkubatora Przedsiębiorczości w Kaliszu w INKUBATOR TECHNOLOGICZNY.

Zmianę przeprowadzono modelowo: w 2005 roku udaje się zdobyć środki na zlecenie ekspertom przygotowania biznes planu i studium oddziaływania na środowisko Inkubatora Technologicznego w Kaliszu. W 2006 roku przygotowano aplikację na konkurs ogłoszony przez ARP SA. Po wygraniu konkursu, za kwotę 2,45 mln zł zrealizowany został do 2007 roku I etap projektu utworzenia Inkubatora Technologicznego w Kaliszu. Projekt ten był finansowany ze środków unijnych, w ramach Działania 1.3 SPO – WKP. Ten etap pozwolił zmienić wygląd istniejącego od 10 lat Inkubatora Przedsiębiorczości i polepszyć standard pomieszczeń i infrastruktury. Wybudowana została na zewnątrz obiektu pierwsza przedszklona winda, która nadała budynkowi ciekawszy wygląd. W ramach projektu sfinansowano także koszty wykonania dokumentacji technicznej na nowy budynek, będący w przyszłości centralną częścią Inkubatora Technologicznego. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował naszą propozycję wysłaną do SEP, przez co istnieje szansa dalszej rozbudowy Inkubatora, w ramach zatwierdzonego już projektu kluczowego w Wielkopolsce, na kwotę 19,5 mln zł. Środki te pozwolą zakończyć fazę rozbudowy, w ramach, której planowane są: budowa węzła światłowodowego, zakup uniwersalnej aparatury badawczej i skomplikowanych urządzeń nowej technologii dla firm w Inkubatorze. Planujemy, aby w tej fazie – w część inwestycyjną – włączyło się Miasto Kalisz.

Kwestia słabego wykorzystania potencjału naukowego dla potrzeb gospodarki jest znana w Polsce od dziesiątków lat. W jaki sposób można skutecznie kojarzyć obopólne interesy i oczekiwania w mieście nie będącym dużym ośrodkiem akademickim?

Zdajemy sobie sprawę, że Kalisz nie jest metropolią skupiająca ośrodki badawczo-rozwojowe i uczelnie techniczne, gdzie łatwo można znaleźć osoby zainteresowane taką formą wsparcia jaką oferuje Inkubator Technologiczny. Dlatego program zasiedlania Inkubatora w Kaliszu obejmuje proces wieloletni, gdzie priorytetowo będą wprowadzane najbardziej innowacyjne firmy. Nasz program kierowany jest do utalentowanych przedsiębiorców np. poprzez organizowania konkursów wraz z uczelniami wyższymi na najlepsze „biznes plany”. {mospagebreak}

Współpracujemy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości przy PWSZ, nawiązujemy współpracę z najbardziej technologicznie zaawansowanymi firmami Kalisza i regionu np. Pratt@Whitney. Współpracujemy z innymi podobnymi Parkami Technologicznymi i uczelniami. Od 2008 roku rozpoczęliśmy program zasiedlana Inkubatora Technologicznego w sposób zaplanowany rozłożony w czasie. Znajdują się tu już pierwsze dwie firmy, stosujące najnowsze technologie internetowe, jedna dla przykładu prowadzi badania nad parafarmaceutykami. Udało się też pozyskać lokatora strategicznego Inkubatora – Bank AIG, który wybuduje tu nowoczesne „call centre” na powierzchni ponad 1000m2. Będzie to oferta nowoczesnej pracy i ustawicznych szkoleń, dla ponad 250 osób, zwłaszcza ludzi młodych. Inwestor – AIG zainwestuje w budynek poważne środki finansowe, stosując najnowsze światowe rozwiązania i systemy technologiczne, oprogramowanie i systemy informatyczne. Standardem np. dla takiego centrum jest zastosowanie potrójnego zabezpieczenia systemu zasilania energetycznego, włącznie ze swoim własnym agregatem prądotwórczym.

Dziś Inkubator Technologiczny proponuje znakomicie zlokalizowane powierzchnie w centrum Kalisza przy ul. Częstochowskiej 25. Atutami budynku Inkubatora Technologicznego w Kaliszu są nie tylko doświadczenie organizatorów i znakomita lokalizacja w centrum miasta. Uzupełnianiem usług dla przedsiębiorców są bowiem wszelkie działania miękkie, usługi informacyjne i doradztwo w ramach prestiżowego 6. letniego projekt EEN – Enterprise Europe Network, realizowanego z Politechniką Wrocławską czy Poznańskim Parkiem Naukowo Technologicznym. Wśród nich należy wymienić:

- udzielanie wszelkich informacji dotyczących dotacji unijnych, doradztwo podatkowe, prawne, patentowe,

- usługi w zakresie umiędzynarodowienia, innowacji i transferu technologii oraz wiedzy

- usługi w zakresie zachęcania MŚP do uczestnictwa w 7 Programie

- możliwość uzyskania szybkiej pożyczki z zasobów Fundacji KIP – 120tys na 5 lat na od 7,5% do 11%

- centrum konferencyjne na 200 osób, sale seminaryjne, komputerowe, pokój do negocjacji,

- catering oraz barek bistro, firma ochrony mienia, system informacji i znakomita atmosfera

Jaka jest Pańska ocena wpływu członkostwa Polski w UE w kontekście szans na przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego, w tym innowacyjności naszej gospodarki, na jakich priorytetach związanych z funduszami strukturalnymi UE skupiać się będzie uwaga kierownictwa KIP do roku 2013?

Kiedy w 2004 roku przystąpiliśmy do Unii, wiele osób miało wątpliwości i obawiało się negatywnych zmian. Dziś zarówno statystyki, ale i dawni eurosceptycy coraz lepiej oceniają tę decyzję. Osobiście jestem przekonany, że tak naprawdę to dopiero w przyszłości docenimy, jak ważna dla naszego kraju była decyzja o przystąpieniu do zjednoczonej Europy. To dzisiaj właśnie UE, wręcz wymusza na nas przyspieszenie rozwoju nowych technologii i budowanie innowacyjnej gospodarki w Polsce. Niestety, z badań wynika, że jesteśmy najbardziej opornym wobec innowacji społeczeństwem Wspólnoty. Dlatego też Programy Operacyjne we wszystkich aspektach promują rozwój Polski innowacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy.

Musimy pamiętać, że Polska gospodarka paradoksalnie mimo rozwoju jest za mało konkurencyjna. Na świecie można konkurować albo produkując taniej, albo dostarczając zaawansowanych rozwiązań i technologii, których nie oferuje nikt inny. Wzrost wydajności można uzyskać stosując innowacyjne technologie produkcji i zarządzania.

Dlatego też nasza Fundacja będzie pilnie zwracać uwagę przedsiębiorców na wspomniane wyżej aspekty rozwoju. Będziemy też realizować projekty promujące rozwiązywanie problemów oszczędzania energii i wykorzystywania alternatywnych jej źródeł.

Więcej informacji o KIP na www.kip.kalisz.pl

Zaloguj się Logowanie

Komentuj