Granty unijne dla MSP na relokację pracowników – trwa nabór wniosków

© pixabay

© pixabay

Przedsiębiorcy z sektora technologii offshore, portowo-logistycznej, IT oraz technologii medycznej
w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, mogą ubiegać się o granty relokacyjne dla nowozatrudnionych pracowników. W ramach wsparcia, specjaliści przenoszący się na stałe do województwa pomorskiego otrzymają fundusze na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przeprowadzką. Wartość stypendium dla jednego pracownika wynosi 10 tys. zł.

Co może zyskać pracodawca i pracownik?
W ramach konkursu przedsiębiorca z sektora MSP będzie mógł otrzymać dotację w postaci stypendium dla nowozatrudnionych pracowników, którzy zdecydują się na przeprowadzkę  do województwa pomorskiego. Wsparcie ma  ułatwić pracodawcom pozyskanie specjalistów spoza regionu. Wartość jednego stypendium to 10 tys. zł. Można złożyć kilka wniosków przy czym jedna firma może  uzyskać wsparcie maksymalnie dla 80 osób. Pracodawca ma czas na obsadzenie nowych stanowisk pracy objętych wsparciem do 31.12.2022 r. Stypendium przekazywane jest przedsiębiorcy w formie jednorazowego grantu po zawarciu umowy o pracę z nowym pracownikiem. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania stypendium pracownikowi, który może je wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami na pokrycie kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania i pracy np. opłacenie przeprowadzki, wynajmu mieszkania i zakupu niezbędnych  elementów jego wyposażenia.

Kto może się ubiegać o granty?
Wsparcie stanowi zachętę inwestycyjną dla firm z sektora MSP, które na dzień podpisania umowy – przekazania stypendium – będą prowadziły działalność zarejestrowaną (potwierdzoną stosownym wpisem) na terenie województwa pomorskiego. Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność związaną z wybranymi branżami w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP), czyli ISP 1 – technologie offshore i portowo-logistyczne, ISP 2 – IT – technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie oraz ISP 4 – technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. Wsparcie dotyczy relokacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z działalnością wpisującą się w obszary tych trzech Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Szczegółowe definicje ISP znajdują się w dokumentacji konkursowej.

Zatrudnienie musi nastąpić na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem 6 tys. zł brutto.

Jak i kiedy?
Wnioski  należy składać w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza. Na konkurs przeznaczono 1,5 mln  zł. Nabór będzie prowadzony  do wyczerpania alokacji środków. Dokumentacja i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ARP – tutaj

Dlaczego samorząd województwa pomorskiego inwestuje w relokację wysoko wykwalifikowanych pracowników?
Celem konkursu grantowego jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego poprzez stworzenie lepszych warunków dla rozwoju MSP>. Zakładane rezultaty to zwiększenie napływu inwestorów, poziomu reinwestycji przedsiębiorstw obecnych w regionie, wzrost liczby specjalistów priorytetowych branż oraz rozwój innowacyjnych firm. – „Efektywność gospodarki i jej konkurencyjność, wymaga stałego dopływu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Konkurs grantowy jest odpowiedzią na tę potrzebę, a branże objęte konkursem są kluczowe dla rozwoju regionu. Pomorskie jest miejscem atrakcyjnym do życia i mamy nadzieję, że stypendium będzie ważną zachętą dla specjalistów na sprowadzenie się do naszego województwa oraz na powrót tych osób, które kiedyś stąd wyjechały a obecnie zdecydują się na powrót do nas na stałe. W konkursie zyskuje pracodawca, nowy pracownik i oczywiście gospodarka regionu, czyli my” – wyjaśnia kierownik projektu Maciej Silarski.

Kto zarządza realizacją projektu?
Nabór jest organizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza, realizującą projekt grantowy o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj