Doktoraty wdrożeniowe na pięciu wydziałach Politechniki Śląskiej!

© freeimages.com

© freeimages.com

Aż pięć wydziałów Politechniki Śląskiej otrzymało pozytywną ocenę w konkursie na doktoraty wdrożeniowe organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym już od października kolejni młodzi naukowcy będą mogli rozpocząć realizację swoich doktoratów w systemie dualnym – w przedsiębiorstwie oraz na uczelni. To kolejny krok do zintensyfikowania współpracy gliwickiej uczelni z przemysłem.

Wśród wydziałów z Politechniki Śląskiej, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu, znalazły się: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Wydział Transportu.

Doktoranci wdrożeniowi będą skoncentrowani na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego danego przedsiębiorstwa. Na realizacji tego typu doktoratów zyska więc zarówno uczelnia, jak i pracodawca, a także sam doktorant, który będzie mógł realizować karierę naukową oraz zdobędzie niezwykle cenne doświadczenie w przemyśle.

W konkursie na realizację doktoratów wdrożeniowych można było ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, na których kształcenie będzie się odbywało we współpracy z pracodawcą doktoranta. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta, a także na finansowanie stypendium doktoranckiego.

W ubiegłorocznej edycji konkursu dofinansowanie otrzymały cztery wydziały Politechniki Śląskiej. W efekcie aż 64 doktorantów Politechniki Śląskiej rozpoczęło realizację doktoratów wdrożeniowych w roku akademickim 2017/2018. Tym samym gliwicka uczelnia znalazła się na pierwszym miejscu wśród wyższych szkół w Polsce (ex aequo z Politechniką Warszawską) kształcących najwięcej doktorantów wdrożeniowych.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj