CERN 6-krotnie poprawia precyzję pomiaru momentu magnetycznego antyprotonu

© CERN

© CERN

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Nature Communications, eksperyment BASE w CERN dokumentuje najdokładniejszy na świecie pomiar momentu magnetycznego antyprotonu. Moment magnetyczny stanowi fundamentalną cechę cząstki i pozwala na bezpośrednie porównanie cząstki antymaterii z identyczną cząstką materii (protonem). Eksperyment BASE obserwuje zgodność momentów magnetycznych protonu i antyprotonu na poziomie precyzji pomiaru, to jest 0.8 milionowej części.

Nowy pomiar, będący zwieńczeniem 10 lat przygotowań, poprawia poprzedni wynik uzyskany w CERN w 2013 roku o czynnik 6. Kolejny skok jakościowy o czynnik 200-800 będzie możliwy po zastosowaniu nowej techniki pułapkowania antyprotonów. Obecna technika umożliwia utrzymywanie antyprotonów schłodzonych do temperatury 1 stopnia powyżej absolutnego zera, w pułapce elektromagnetycznej przez ponad rok!

Zaloguj się Logowanie

Komentuj