Wszystkie posty "Źródła dochodów UE"

  • Budżet UE: czym jest i jakie działania finansuje?

    Budżet Unii Europejskiej jest planem dochodów i wydatków UE sporządzanym w walucie europejskiej, czyli euro, na okres budżetowy jednego roku (tożsamego z rokiem kalendarzowym). Począwszy...